Historie van de Oldijk - Ezinge

12 oktober 1779 - mei 1800 Be(e)rent Andries (Dijk) en Maria Eijes

Beerent Andries (Andrijs) is geboren op 23 december 1753 in Oldehove, zoon van de dagloner Andrijs Jans en Grietje Jan(ne)s.


fragment uit het Doop- en trouwboek 1661-1811 van de Kerkelijke gemeente Oldehove (Gron.Archieven)

Maria Eijes is geboren op 6 mei 1753 in Ezinge, dochter van landbouwer Eije Jans en Trientje Willems. Het stel ging eerst in Fransum wonen, waar hun dochter werd geboren:

In oktober 1779 verhuisden ze naar Oldijk 8.

Nadat Johanna de Marees op 27 september 1766 op Allersma was overleden kocht op 20 september 1770 echtgenoot Raadsheer A.H. (Albert Hendrik) van Swinderen, eigenaar van de grond van Oldijk 8, zijn drie minderjarige kinderen af (Anna Maria, Anna Isabella en Reneke). De kinderen werden vertegenwoordigd door de voogden Raadsheer Jacob van Gesseler als voormond, dr. A. G. van Swinderen en de heer ontvanger N. van Buttinghe.
Dochter Anna Maria van Swinderen trouwde op 21 april 1776 met Wolther Wolthers en dochter Anna Isabella van Swinderen op 3 juli 1778 met major Otto baron Lewe van Aduart.

Na deze huwelijken werd op 30 december 1780 een akte opgesteld om de boedel te verdelen. Zoon Reneke is dan nog minderjarig (16 jaar). Via deze akte kwam Wolter Wolthers, echtgenoot van dochter Anna Maria o.a. in het bezit van “een beklemde heerd lands onder Esinge gelegen, groot 28 grasen, bij Berent Andries en vrouw in gebruik voor ’s jaars 78 gulden”. Zo kwam Wolter Wolthers dus in het bezit van het land (en boerderij) van Oldijk 8. Heel bijzonder is, dat er in de voorlaatste episode van deze boerderij weer een Wolter Wolters op Oldijk 8 zal wonen!

Op het overzicht Verpondingen 1786 (belastingoverzicht totale gebruik) komt Beerent Andries voor met 28 grasen, allemaal aan de oostkant van de Oldijk.

Waarschijnlijk hebben Berent Adries en Maria Eijes in 1796 de schuur/stal vervangen. Aan de achterzijde van de schuur boven de rechter twee duren zien we namelijk deze gevelsteen:


De gevelsteen van Oldijk 8. Duidelijk zichtbaar zijn de initialen van Berent Andries (BA) en zijn vrouw Maria Eijes (ME) met het jaartal 1796

Twee jaar later komt Berend Andries voor op het zijlschotoverzicht van 1798 met 28,5 gras, er is dan een halve gras aan de oostkant van de Oldijk bijgekomen, misschien was het dijkstal (deel van de dijk).

  • Volgende periode