Historie van de Oldijk - Ezinge

1802 – 1837 Renze Jacobs (van der Poel) en Albertje Jans (Versol)

De eerste bewoners van het huis aan de poel waren dus Renze Jacobs en Albertje Jans, die zich later Renze Jacobs van der Poel en Albertje Jans V(F)ersol noemen.
Renze is in Adorp geboren op 8 april 1767, zoon van Jakob Renzes en Hilje Jans. Zijn ouders verhuisden rond 1768 naar Feerwerd, waar nog zes kinderen werden geboren.
Albertje is in Ezinge geboren op 6 september 1767, dochter van Jan Alberts en Eltjen Lodewijks. Haar ouders kregen tenminste 6 kinderen, allen te Ezinge.
Renze en Albertje trouwden op 19 mei 1793 in Feerwerd en kregen daar in ieder geval de volgende kinderen:

Het zou kunnen zijn, dat Renze en Albertje met deze drie kinderen tussen 1794 en 1797 introkken op Suttemaheerd (Oldijk 10), maar het kan ook zijn, dat ze eerst nog ergens anders in Ezinge hebben gewoond. Het lijkt in ieder geval aannemelijk, dat Renze werkzaam was op Suttumaheerd.
Rense Jacobs deed op 2 september 1799 belijdenis in de Hervormde kerk te Ezinge. Albertje Jans deed dat op 11 maart 1808, tegelijk met Alktje Karssens, de vrouw van Albert Pieters Dijksterhuis (zie Oldijk 2 en 4). In ieder geval betrokken zij dus rond 1803 hun zelf gebouwde woning aan de Oldijk bij de poel, naast Oldijk 10, door mij “Oldijk 8a”gedoopt. Het gezin bestond dan zoals gezegd op dat moment waarschijnlijk uit het echtpaar en de drie genoemde kinderen.

Op Oldijk 8A werden vervolgens nog drie kinderen geboren:

Renze Jacobs van der Poel overleed toen hij 67 jaar oud was op 2 juni 1834 in zijn eigen huis.
Zijn vrouw Albertje Jans Versol bleef met hun dochter Eltje achter op Oldijk 8a.