Historie van de Oldijk - Ezinge

1837–1839 Egge Ulferts Wiersum en Eltje van der Poel

Nadat Egge Ulferts Wiersum op 8 juni 1837 hertrouwde met zijn schoonzus Eltje van der Poel trok hij met zijn zoon in bij zijn vrouw Eltje en zijn schoonmoeder Albertje Jans Versol. Egge Ulferts had toen namelijk al twee kinderen bij zijn eerste vrouw Hiltje, de zus van Eltje:

Aangezien ik niets meer van Rinso heb kunnen vinden ga ik er van uit, dat hij heel jong is overleden en Egge Ulferts Wiersum alleen nog zijn zoon Ulfert bij zich had.
Het echtpaar Egge Ulferts Wiersum en Eltje van der Poel kregen samen ook nog twee kinderen op Oldijk 8a:

Maar intussen was een zoon van Albertje Jans Versol ook weer op Oldijk 8a neergestreken, met zijn vrouw en kinderen.