Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1800 – april 1823 Jan Freerks (Frieling) en Trientje Berends

Be(e)rent Andries (Dijk) en Maria Eijes woonden ook nog op Oldijk 8. Hun dochter Trientje Berends en Jan Freerks trouwden in Ezinge op 3 juni 1798, Jan Freerks is dan 41 jaar, Trientje 21.
Jan Freerks (Frieling) is geboren op 2 februari 1757 te Rasquert, zoon van voerman Freerk Alberts en Jacoba Jans.
Ze vestigden zich eerst in Dorkwerd, want Trientje (Trijntje) Berends werd op 13 juni 1798 overgeschreven van de Hervormde Kerk Ezinge naar die van Dorkwerd. Op 12 mei 1800 keerde Trientje terug in Ezinge, zeer waarschijnlijk naar Oldijk 8 om daar een paar dagen later te bevallen van hun eerste kind:

Ik ga er van uit, dat Jan Freerks Frieling na zijn huwelijk introk bij zijn vrouw en schoonouders en mee ging werken op de boerderij. Jan Freerks en Trientje Berends kregen op Oldijk 8 de volgende kinderen:

Bij deze laatste geboorte is moeder Trijntje zelf overleden, namelijk op 25 september 1807, nalatende 6 kinderen. Haar ouders Berent Andries Dijk en Maria Eijes woonden toen nog steeds op Oldijk 8. Berent Andries was op 5 april 1815 nog getuige op de geboorteakte van Barteld Tijmens Hoolsema, zoon van buurman Tijmen Bartels Hoolsema. Daarna kwam hij op 25 augustus 1817 nog voor als getuige bij een andere zoon van Hoolsema, Jan Tiemens.

Jan Freerks deed op 27 februari 1812 belijdenis in de Hervormde kerk van Ezinge.

Op het zijlschotoverzicht van 1812 komt nog steeds Berend Andries voor met 28,5 gras. Mogelijk is de boerderij nog van hem of loopt de administratie van het zijl achter. Daarna zien we op de zijlschotoverzichten van 1824 en 1833 weer de gebruikelijke 28 grazen terug en komt Berent Andries nog steeds voor als meier op Oldijk 8. Maar dat is niet mogelijk, omdat hij toen al overleden was. Vermoedelijk hebben ze zijn naam laten staan, maar had Berend Frieling de boerderij al overgenomen. Pas op het zijlschot van 1833 wordt de aanpassing gedaan. Dan verschijnt Berend Jans Frieling met als aantekening “was B.A. Dijk”.

Op 29 december 1819 overleed Berent Andries Dijk op Oldijk 8, 66 jaar oud. Schoonzoon Jan Freerks en buurman Hoolsema zijn de getuigen op de overlijdensakte.
Maria Eijes overleed op 11 april 1823 op Oldijk 8. Getuigen op de overlijdensakte waren Jan Freerks Frieling (schoonzoon) en buurman Renze Jacobs van der Poel (zie Oldijk 8a).
Waarschijnlijk is Jan Freerks Frieling na het overlijden van zijn schoonmoeder verhuisd naar de Peperweg, waar hij op 68 jarige leeftijd overleed op 11 oktober 1826 in huisnr. 91. Getuigen op de overlijdensakte waren zijn zoon Berend Jans Frieling en buurman en vleeshouwer Pieter Ites Bosch.

  • Volgende periode