Historie van de Oldijk - Ezinge

30 januari 1801 - 1820 Jan Freerks en Trijntje Berents

Jan Freerks, die later de achternaam Frieling aannam, trouwde met Trijntje Berents op 1 juni 1798. Trijntje was een dochter van Berendt Andries en Maria Ejes. Trijntje, ook wel Trientje, nam later de achternaam Dijk aan.
Jan Freerks was een zoon van Freerk Cornel(l)is en Grietje Harms, geboren in Rasquert op op 2 februari 1757.
Jan Freerks en Trijntje Berents trouwden op 3 juni 1798. Ze vestigden zich eerst in Dorkwerd, zie verder Oldijk 8.

Trijntje Berents overleed op de boerderij op 25 september 1807, 30 jaar oud, “nalatende 6 kinderen”.
Op het zijlschotoverzicht van 1812 komt Jan Freerks nog voor bij Oldijk 12 met 36 grazen. Mogelijk kreeg Jan Freerks na het overlijden van zijn vrouw hulp van zijn broer Cornelis Freerks, die in 1795 was getrouwd met Geertruit Jacobs.
Dit zou kunnen blijken uit het feit, dat op het zijlschotoverzicht van 1824 staat vermeld “Jan en Cornelis Freeks” wat dan doorgehaald is en veranderd in de nieuwe meijer, Hindrik Kornelis Kooij. Daarom ga ik er van uit, dat zijn broer en schoonzus toen bij hem introkken.

Nadat zijn schoonvader Berent Andries Dijk op Oldijk 8 was overleden, nam Jan Freerks Oldijk 8 over en verkocht Oldijk 12 aan Hindrik Kornelis Kooij.
Jan Freerks (Frieling) overleed op 11 oktober 1826 op Oldijk 8.

Volgende periode