Historie van de Oldijk - Ezinge

1820 - 1851 Hindrik Kornelis Kooij en Riemke Alberts

Hendrik Kornelis Kooij en Riemke Alberts trouwden in Oldehove op 25 juni 1812. Hendrik was landbouwer, geboren op 21 februari 1789 te Zuidhorn en woonde daar ook nog, waarschijnlijk bij zijn moeder.
Riemke was dienstmaagd, geboren op 27 februari 1780 te Oldehove, waar ze op de trouwdag nog woonde.
Hendrik zijn vader was voor de bruiloft al overleden. Hij was een zoon van Kornelis Pieters Kooi en Ettjen Hendriks.
Riemke was een dochter van Albert Kornellis en Aafke Luurts.

Ze vestigden zich eerst in Oldehove waar hun eerste twee kinderen werden geboren:

Na de geboorte van Albertje verhuisden ze naar Oldijk 12, waar de volgende kinderen werden geboren:

Op de zijlschotoverzichten van 1824 en 1833 komt Hindrik Cornelis Kooij voor met 41 grazen, er zijn dus 5 grazen bijgekomen.Daarna worden de grazen in bunder omgezet en is de omvang in 1837 23 bunder 36 roeden en 70 ellen.

Op 15 november 1847 overleed zoon Kornelis Hendriks op Oldijk 12. Hij was ongehuwd en werd 24 jaar. Getuigen zijn Meindert Tiesens Tiesens van Oldijk 10 en dagloner Jan Lodewijks de Groot van Oldijk 7.

Hindrik Kornelis Kooi deed Oldijk 12 eind 1850 in de publieke verkoop:


Groninger Courant van 3 december 1850 (Delpher)

De boerderij werd gekocht door zijn dochter Albertje Kooij en haar man Reinder Hendriks Wieringa. Het blote eigendom bleef in bezit van Hindrik Kornelis Kooi.

Toen zijn zus de boerderij met haar man overnam vertrok Albert Hindriks Kooij naar Feerwerd, waar hij in 1859 met Trientje de Waaij uit Feerwerd trouwde. Hij overleed daar in 1885.

Riemke Alberts overleed op Oldijk 12 op 21 maart 1853, ze werd 73 jaar oud. Getuigen zijn Egge Ulferts Wiersum van Oldijk 8a en Meindert Tiessens Tiessens van Oldijk 10.
Hindrik Kornelis Kooij overleed in Zutphen op 11 januari 1872, hij werd 82 jaar.

Volgende periode