Historie van de Oldijk - Ezinge

1851 - 1860 Reinder Hendriks Wieringa en Albertje Kooij

Eigenaar in deze episode van Oldijk 12 is nog Hindrik Kornelis Kooij.
Aan het begin van deze episode woonden de ouders van Albertje Kooij nog op Oldijk 12. Haar moeder overleed daar op 21 maart 1853. Wanneer haar vader verhuisd is kon ik niet vaststellen.
Reinder Hindriks Wieringa was geboren op 19 mei 1814 te Feerwerd, zoon van dagloner Hendrik Rutgers Wieringa en Anneke Geerts Werkema. Voor Albertje Kooij zie vorige episode.

Op Oldijk 12 kregen ze hun eerste kinderen:

Daarna vertrokken ze naar Feerwerd waar nog een zoon werd geboren:

Albertje Kooij overleed op 31 januari 1882 in Feerwerd, ze werd 61 jaar oud.
Reinder Hendriks Wieringa overleed in Aduarderzijl op 17 februari 1895, 80 jaar oud.

Volgende periode