Historie van de Oldijk - Ezinge

1860 - 1867 Reinder Barkema en Wietske Huizinga

Eigenaar in deze episode is nog steeds Hindrik Kornelis Kooij.
Reinder Barkema en Wietske Huizinga trouwden in Ezinge op 23 april 1864. Reinder Barkema was toen landgebruiker en geboren op 9 juni 1843 in Leens, zoon van Pieter Berends Barkema en Margaretha Reinders Elema.
Wietske Huizinga was geboren op 15 april 1840 te Garnwerd, dochter van landbouwer Harm Pieters Huizinga en Aaltje Tonnis Wieringa. Op Oldijk 12 kregen ze hun eerste kind:

Daarna vertrokken ze naar Saaksum, waar de volgende kinderen werden geboren:

Dit huwelijk liep al snel triest af toen Reinder Barkema in Saaksum overleed op 12 december 1871, nog maar 28 jaar oud. En meer leed bleef haar niet bespaard, nog geen twee weken later overleed haar jongste zoontje Mattheus.
Wietske hertrouwde 4 jaar later met Tunnis Oosterhoff, zoon van Pieter Berends Oosterhoff en Elizabeth Tunnis Wieringa.

Zoon Pieter Barkema trouwde op 7 mei 1891 met Anje Datema uit Feerwerd. Anje was een zus van Pieter Datema, die 10 jaar later trouwde met Aaltje Ritzema, dochter van Homme Ritzema en Teuna Rietema van Oldijk 10. Pieter Datema is de grootvader van Jan Datema, die anno 2021 op de Datemaheerd in Feerwerd woont.

In deze episode woonde er ook personeel op Oldijk 12:

Volgende periode