Historie van de Oldijk - Ezinge

1867 - april 1871 Klaas Wilhelmus Wijk en Jantje van Hemmen

Ook nu is nog steeds de eigenaar van Oldijk 12 Hindrik Kornelis Kooij.
Klaas (Wilhelmus) Wijk en Jantje van Hemmen trouwden in Bedum op 13 mei 1863.
Klaas was geboren op 24 december 1836 te Zuidwolde, zoon van landbouwer Wilhelmus Klaasen Wijk en Jacomina Fokkes Swaagman. Zijn vader woonde toen in Zuidwolde, zijn moeder was al overleden.
Jantje van Hemmen was geboren op 29 december 1840 te Noordwolde, dochter van landbouwer Jan Hendriks van Hemmen en Marchien Jans Bazuin. Haar vader woonde in Noordwolde, terwijl ook haar moeder al was overleden.
Ze gingen op Noorderhoogebrug wonen waar Klaas pelmolenaar werd. Daar kregen ze hun eerste kinderen:

Een jaar later verhuisden ze naar Oldijk 12, waar Klaas landbouwer werd. Daar kregen ze ook kinderen:

In april 1871 verhuisde het gezin naar Klein Garnwerd, waar op 24 februari 1872 hun jongste kind Jan overleed.
Een jaar later werd de “nieuwe” Jan en verdere kinderen geboren:

Ook in deze periode woonde er een personeelslid op de boerderij: werkbode Anje Schübart vandaf 16 juli 1869. Tot wanneer dat was kon ik niet vinden. Anje kwam van Oldehove. Ze was op 4 april 1849 geboren in Noordhorn, dochter van Carel Johannes Schübart en Mentje Derks de Vries. Ze trouwde in 1892 met huisknecht en weduwnaar Klaas Kamstra uit Groningen.

Daarna vertrok het gezin naar Noordwolde, de geboorteplaats van Jantje van Hemmen en trokken wellicht in bij haar vader op de boerderij, waar opnieuw een geboorte viel te vieren:

Kort daarop was de woonbestemming Zuidwolde, de geboorteplaats van Klaas Wijk. Ook hier weer kinderen:

Klaas Wijk werd 83 en overleed op 1 juli 1920 in Zuidwolde. Jantje van Hemmen werd eveneens 83 jaar en overleed op 18 maart 1924 eveneens te Zuidwolde.

Volgende periode