Historie van de Oldijk - Ezinge

Ongeveer 1747 – 1763 Eje Jans en Trijnje Willems

Op het zijlschotoverzicht van 1755 staat Eje Jans vermeld als meijer van Oldijk 12, met een aanvullende opmerking “huisvrouw Trijnje Willems”. De blote eigenaar van het land is Raadsheer Johannes Rickinga.Eje Jans en Trijnje Willems trouwden op 5 maart 1747 in de kerkelijke gemeente Noordhorn.

Trijnje (Trijnie) Willems is een dochter van Willem Jans en Marije Harkes van Oldijk 6, geboren op 13 februari 1729, zeer waarschijnlijk op Oldijk 6.

Het is aannemelijk, dat Eje Jans en Trijnie Willems na hun huwelijk Oldijk 12 betrokken. Eje Jans kwam van Noordhorn.


Uit Doop- en Trouwboek 1667-1811 van de Kerkelijke gemeente Noordhorn

Op Oldijk 12 kregen ze de volgende kinderen:

Het lijkt er op, dat alle “Jan-nen” vroegtijdig overleden, want na het overlijden van vader Eje Jans werd het erfdeel van “twee” kinderen overgenomen door moeder Trijnje Willems. Dat moeten de dochters Riemke en Marie zijn.

In een huwelijksakte van 26 september 1753 van Jan Abels en Geertien Willems van Oldijk 2 (zie Oldijk 2, familie Berent Joesten) zijn Eje Jans als zwager en Trijnie Willems als zus van Geertien getuigen. Andere getuigen van de bruid zijn: Harke Willems (broer) en Christina Berens (schoonzus), Jacob Willems (broer), Luirt Jans (zwager) en Gijssel Willems (zus), Claes Freriks (zwager) en Feidina Willems (zus).

Een jaar later zijn ze getuige bij het huwelijk van broer Jacob van Trijnie Willems. Hij trouwde op 19 februari 1754 met Trijntie Everts, die meiers werden op Oldijk 6.
Toen Geertien Willems, een zus van Trijnie Willems (zie eerder in dit hoofdstuk) op 7 januari 1762 hertrouwde met Claas Claassen was Eje Jans getuige als zwager en in de functie van sibbevoogd over de kinderen, die Geertien uit haar eerdere huwelijk met Jan Abels van Oldijk 2 had gekregen.

Eje Jans is overleden in 1763. Trijnie Willems bleef niet lang treuren en trouwde al snel met Albert Geerts.

Op 20 augustus 1763 werd een akte verleden, waarbij het erfdeel van twee van hun kinderen overging naar moeder Trijnje Willems wed Eje Jans.
“den geheelen inboedel met behuisinge en schuire benevens het recht van beklemminge van 36 grasen beklemd land” gingen naar moeder Trijnje Willems en haar nieuwe echtgenoot Albert Geerts, die als ondertrouwde bruidegom bij het passeren van die akte aanwezig was. Voogden over de kinderen (Riemke en Marie) waren Luirt Jans als voormond, Jacob Willems als sibbe en Harke Willems als vreemde voogd.


uit: Groninger Archieven

In een akte van 7 maart 1771, die opgesteld was vanwege de nalatenschap van Jan Jans van Zuiderweg 3 was de verdeling ervan als volgt:
Luirt Jans voor 1/3, Tamme Jans voor 1/3 en voogden over Maria Ejes, de minderj arige dochter van Trijnje Willems en wijlen Eje Jans, en Riemke Ejes, meerderjarige zus Maria, en haar man Pieter Tijmens, tezamen ook voor 1/3.

Riemke Eijes was dus getrouwd met Pieter Tijmens en ging in Feerwerd wonen.
Maria Ejes trouwde later met Berent Andries.

Volgende periode