Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca 1723 – 1754 familie Willem Jans en Marije Harkes

Over dit gezin is niet veel bekend. Vermoedelijk is Willem Jans op 27 maart 1701 geboren in Oldehove, zoon van Jan Willems en Beelje Lamberts. Omdat de trouwgegevens ontbreken denk ik, dat ze in Ezinge zijn getrouwd en daarna op Oldijk 6 zijn gaan wonen (De meeste (trouw-)gegevens van de gemeente Ezinge in de 18de eeuw zijn verdwenen). Vermoedelijk kwam Marije Harkes uit Ezinge. Willem Jans en Marije Harkes kregen in ieder geval de volgende kinderen:

In het Extract van het dijkboek van Humsterland wat te vinden is in het familiedossier van De Marees van Swinderen (Groninger Archieven), wordt Oldijk 6 Dato Broersema Heert genoemd, maar dat kan gebaseerd zijn op oudere stukken.

Harko (Harke) Willems trouwde rond 1751 met Stientje Berend(t)s en vestigde zich in Oldehove.
Zijn jongere broer Jacob Willems nam in 1754 de boerderij over.
Trijnje (Trijntje) Willems trouwde eerst met Eje Jans rond 1763 en daarna met Albert Geerts, bleef in Ezinge en kreeg daar in ieder geval 2 kinderen.
Grietje (Geertie) Willems trouwde op 26 september 1753 in Oldehove met Jan Abels en vestigden zich in Oldehove. Na het overlijden van Jan Abels hertrouwde ze op 28 februari 1762 in Oldehove met Claas Claasen (Klaas Klaasen) uit Fransum, met wie ze in Oldehove drie kinderen kreeg. Toen ook hij overleed hertrouwde ze op 17 maart 1768 in Zuidhorn met Pieter Eelkes.