Historie van de Oldijk - Ezinge

April 1770 - 12 oktober 1779 Harm Jans en Grietje Geerts

En zo boerde Grietje Geerts met haar tweede echtgenoot Harm Jans verder op Oldijk 8, wat nog 9 jaar voortduurde.

Op 22 april 1780 trouwde zoon Jan Gerrits Holling met Grietje Rijkels en vestigden zich in Wehe. Getuigen namens de bruidegom zijn dan zijn moeder Grietje Geerts, stiefvader Harm Jans en zijn zus Corneliske Gerrits. Hij noemde zich daarna “Hollingh”.

Op 12 oktober 1779 verkochten Harm Jans en Grietje Geerts de boerderij aan Berent Andries en Maria Eijes, 28 grasen, verkoopsom 1850 cargls. De eigenaar van de grond was in die tijd Raadsheer A.H. van Swinderen, huur 78 Carolusguldens.
Via Jan Gerrit Jans en Ida Luirts ontvingen Harm Jans en zijn vrouw op 9 mei 1781 de laatste 2 termijnen van de koopsom, in totaal 925 Carolusguldens van Berent Andries en Maria Eijes.


verkoopakte Oldijk 8 van 12 oktober 1779 (Gron.archieven)

  • Volgende periode