Historie van de Oldijk - Ezinge

1865 - 1866 Reinder Barkema en Wietske Huizinga

Zoals in de vorige episode valt te lezen werd Oldijk 8 dus vanaf 1864 dubbel bewoond, voor het eerst door de families Barkema en Nauta.

Reinder Barkema en Wietske Huizinga waren op 23 april 1864 getrouwd. Reinder was een zoon van Pieter Berends Barkema en Margaretha Reinders Elema (eerder getrouwd met Johanna Derks ten Hoorn). Omdat zijn beide ouders overleden waren moest voogd Derk Barkema uit Dorkwerd toestemming geven, dat was een broer van zijn vader.
Een zoon van deze Derk (Pieters) Barkema, Pieter Barkema, werd later boer op Oldijk 6.
Reinder was geboren op 9 juni 1843 te Leens, Wietske Huizinga was geboren op 15 april 1840, dochter van landbouwer Harm Pieters Huizinga en Aaltje Tonnis Wieringa uit Garnwerd.

Reinder Barkema en Wietske Huizinga zijn waarschijnlijk begin 1865 naar Oldijk 8 verhuisd. Daar kregen ze de volgende kinderen:

Ze bleven niet lang op Oldijk 8, want tussen de geboorte van hun eerste kind en de volgende kinderen vestigden ze zich in Saaksum. Daar kregen ze nog twee kinderen:

Kort na de geboorte van hun laatste kind overleed Reinder Barkema in Saaksum op 12 december 1871, zijn vrouw achterlatend met 3 jonge kinderen. Ook hun jongste zoon, Matheus overleed al snel, 11 dagen na zijn vader.
Wietske hertrouwde op 7 april 1875 in Oldehove met landbouwer Tunnis Oosterhoff.

  • Volgende periode