Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1888 – juni 1894 Familie Pieter Barkema, zus en broers

De boerderij is in deze episode dus nog steeds eigendom van Julle Zuidveld, die toen in Zoutkamp woonde. Nu werd de boerderij verhuurd aan Pieter Barkema, die samen met zijn zus Reimke, zijn twee broers Jakob en Jacobus en zijn moeder Trientje Kuipers de boerderij betrok. Pieter werd door het bevolkingsregister als hoofd van het gezin aangemerkt.

Pieter Barkema was op 24 juni 1857 in Warffum geboren, zoon van landbouwer Derk (Pieters) Barkema en Trientje (Jakobs) Kuipers. Pieter was dus 30 jaar toen hij de boerderij ging runnen. Zijn zus Reimke was eveneens in Warffum geboren op 1 januari 1859 en was dus 29 jaar op moment van verhuizing naar de Oldijk. Broer Jakob werd in Dorkwerd geboren op 15 maart 1861 en was 27 jaar en Jacobus werd ook in Dorkwerd geboren, op 5 januari 1865 en was 23 jaar. Hun vader, Derk Barkema was toen hij 38 jaar was overleden in Dorkwerd op 7 september 1868 en liet dus zijn vrouw en drie kinderen achter, toen in de leeftijd van 11, 7 en 3 jaar. In Dorkwerd werd ook nog een andere zus geboren, Johanna, maar die was al in 1885 met een 10 jaar oudere kastelein uit Faan (Oldekerk) getrouwd en reisde dus niet mee naar de Oldijk. Pieter, zijn zus en zijn broers waren allen ongetrouwd. Moeder Trientje Kuipers was op 21 mei 1856 getrouwd met de zes jaar jongere Derk Barkema, ze was toen 32 jaar oud. Ze was een dochter van landbouwer Jakob Jakobs Kuipers en wijlen Rijmke Pieters Bos uit Warffum.

Broer Jacobus Barkema woonde niet lang op Oldijk 6, hij overleed op de boerderij op 12 juni 1890, 25 jaar oud.

Inwonend personeel
Van deze periode heb ik de volgende personeelsleden gevonden:

De volgende personeelsleden kwamen naar voren bij de gemeentelijke inventarisatie op 1 februari 1890:

Op 25 november 1893 bracht Julle Zuidveld de boerderij in een publieke verkoop:


Nieuwsblad vh Noorden van 3 november 1893 (Delpher)

De advertentie werd op 19 november van dat jaar in de krant herhaald. De verkoop vond plaats in café de Brug. In de aankondiging is te lezen, dat de boerderij “voor eenige jaren nieuw” getimmerd was (zie episode “Augustus 1880-mei 1888 Familie Hendrik Uiterdijk en Lieuwktje Buining”).

Ditmaal lukte de verkoop wel. Jacob Terpstra was de hoogste bieder en was vanaf dat moment de nieuwe bezitter van Oldijk 6. Jacob betrok nog niet direct de boerderij, het gezin Barkema bleef op de boerderij tot 8 mei 1894. Pieter vertrok naar Aduard en trouwde later op 40 jarige leeftijd met huishoudster Anje Henckel. De andere drie, moeder Trientje Kuipers, broer Jakob en zus Reimke verhuisden naar Roden. Reimke trouwde in 1897 nog met de 53 jarige landbouwer Kornelius Meijer en Jakob, die logementhouder was geworden, trouwde in 1899 met de boerendochter Zwaantje Meijer.

Pieter Barkema werd 85 jaar en overleed op 16 december 1942 in Uithuizermeeden.
Jacob Barkema werd 93 jaar en overleed op 12 september 1954 in Siddeburen.
Reimke Barkema werd 76 jaar en overleed op 13 september 1935 in Siddeburen.

Moeder Trientje Kuipers keerde weer terug naar de gemeente Ezinge en overleed op 79 jarige leeftijd op 19 juli 1902 in Feerwerd.

Vanwege de verkoop van de boerderij hield de familie Barkema op 16 april een boeldag:


Nieuwsblad vh Noorden van 11 april 1894 (Delpher)

Julle Zuidveld, de vorige eigenaar van Oldijk 6, overleed op 28 april 1905 op 73-jarige leeftijd in Ezinge.