Historie van de Oldijk - Ezinge

Augustus 1880 - mei 1888 Familie Hendrik Uiterdijk en Lieuwktje Buining

De toen 24-jarige Hendrik Uiterdijk was op 30 april 1880 in Oldehove getrouwd met de 21-jarige Lieuwktje Buining. Hendrik was een zoon van landbouwer Harm Uiterdijk en Grietje Wiertsma, die op De Waarden bij Grijpskerk hun bedrijf hadden (De Waarden oftewel De Ruigewaard is een grote polder (750 hectare) boven Grijpskerk). Lieuwktje was een dochter van landbouwer Jakob Buining en Menke Sijtsma, die in Oldehove boerden. Toen Hendrik Uiterdijk en Lieuwktje Buining zich op Oldijk 6 vestigden was Lieuwktje al zwanger en al snel werd hun eerste kind op de boerderij geboren:

Het jaar daarna volgde een dochter:

Vernieuwing boerderij
Op 29 november 1883 brak er brand uit op Oldijk 6, waarbij de hele schuur in vlammen opging:


De Tijd van 30 november 1883 (Delpher)

Van 8 december 1883 tot juli 1884 was het gezin Uiterdijk tijdelijk in Oldehove. Dit zal verband hebben gehouden met de brand; in die periode werd de boerderij volledig vernieuwd (zie de episode “Mei 1888 – juni 1894 Familie Pieter Barkema, zus en broers).
De gevelsteen van de herbouw in 1809 (zie episode “1802- 1834 Familie Tijmen Pieters (Bosch) en Roelfke Derks”) werd daarbij mogelijk teruggeplaatst, vooropgesteld, dat de betreffende muur ook is herbouwd. Als herinnering aan de herbouw van de boerderij werd er in een steen naast de huidige voordeur de herbouwdatum en initialen van eigenaar Julle Zuidveld gekrast:


Bekraste steen naast de voordeur. Het jaartal 1884 en in het midden de initialen J. en Z. van Julle Zuidveld

Lieuwktje beviel vervolgens bij terugkomst op de volledig verbouwde boerderij van hun derde kind

In 1887 werd het laatste kind van dit echtpaar op Oldijk 6 geboren:

Hendrik Uiterdijk en Lieuwktje Buining bleven tot medio mei 1888 op de boerderij wonen, waarna ze met hun drie kinderen naar Vliedorp (gemeente Ulrum) vertrokken. Daar kregen ze nog twee kinderen. Lieuwktje overleed op 74 jarige leeftijd op 13 februari 1933 in Grijpskerk, Hendrik werd 85 jaar en overleed op 31 januari 1941 eveneens in Grijpskerk.

Inwonend personeel
Ook in deze periode woonden er weer diverse personeelsleden op de boerderij:

.

Eigenaar Julle Zuidveld
Intussen was Grietje Zuidveld, één van de twee dochters van Julle Zuidveld op 6 mei 1887 getrouwd met de 22 jarige onderwijzer Jan de Vries uit Zoutkamp en vestigde zich daarna een paar dagen later in zijn woonplaats. Haar vader Julle verhuisde met haar mee naar Zoutkamp. Later keerde Julle terug in Ezinge. Waar hij toen ging wonen is mij niet bekend. De jongste dochter van Julle, Janke, trouwde op 8 februari 1889 op 21-jarige leeftijd in Aduard met de 29 jarige bouwkundige Hendrik Pathuis uit Wierum. Janke ging bij haar echtgenoot in Wierum wonen.