Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1879 - mei 1881 Lammert Kwant en Hendrikje Koning

Lammert Kwant en Hendrikje Koning trouwden in Ezinge op 17 mei 1879.
Lammert is een zoon van Willem Kwant en Trijntje van Dijk en is geboren op 16 oktober 1855 in Oldehove.
Hendrikje Koning is een dochter van Freerk Koning en Iedje de Groot en is geboren op 18 juli 1855 in Feerwerd.
Kort na hun huwelijk betrokken ze Oldijk 8. Waar ze hun enige kind kregen (voor zover na te gaan):

Ze woonden er 2 jaar, daarna emigreerden ze op 7 mei 1881 naar Michigan

In 1912 verkochten de erven van Folkert Jacobs Folkerts - Jacob Folkert Folkerts en Geeske Scherings - Oldijk 8 aan. De omvang van Oldijk 8 is dan iets teruggelopen met 390are naar 13.33.60ha, wat te maken had met de reconstructie ter plaatse van de Oldijk.

Rond deze periode woonde er ook een werkbode van Oldijk 5 op Oldijk 8, Antje Dobben. Zij bleef daar mogelijk wonen tot het voorjaar 1884. Antje Dobben was geboren op 25 februari 1865 in Ezinge, een dochter van dagloner Jan Dobben en Jantje Smit, wonende op de Peperweg in een nu afgebroken woning tussen nummer 11 en 15. Ze trouwde in 1889 met boerenknecht Arend van der Vries uit Ezinge, waarna ze in de Torenstraat gingen wonen.

  • Volgende periode