Historie van de Oldijk - Ezinge

10 Mei 1919 - mei 1921 Sjabbe Drijfhout en Tetje Jager

Sjabbe Drijfhout en Tetje Jager waren getrouwd op 23 mei 1903 in Grijpskerk.
Sjabbe was een zoon van arbeider Fokke Drijfhout en Trijntje Land en was geboren op 20 februari 1878 in Niezijl.
Tetje was een dochter van arbeider Sijtze Jager en Sietse Hoekstra, ze was geboren op 13 oktober 1878 te De Waarden.
Ze betrokken een woning in Niezijl, mogelijk het huis van Sjabbe, waar ze hun eerste kinderen kregen:

Het gezin met de 4 kinderen vertrok vervolgens naar Noordhorn, waar nog twee kinderen werden geboren:

Toch keerden ze weer terug in Niezijl, waar opnieuw een kind werd geboren:

Daarna was de volgende woonplek Grootegast waar het rustig bleef qua nieuwe kinderen.

En dan verschijnen ze op 10 mei 1919 op Oldijk 8 met vier kinderen; Douwe, Tekke, Albert en Trijntje. Op Oldijk 8 werd drie maanden later hun laatste kind werd geboren:

Het gezin verhuisde in 1921 opnieuw maar bleef op de Oldijk en gingen naar Oldijk 7. Na Oldijk 7 zijn Sjabbe en Tetje verhuisd naar de Slagtersrijge 9.
Fokke was al eerder het huis uitgegaan en was niet meegereisd naar Oldijk 8 maar vertrok naar Aduard. In 1923 keerde hij terug bij zijn ouders en bleef daar wonen tot hij in 1930 naar Ermelo vertrok.
Trijntje was op haar 15de in Hoogkerk gaan werken in 1929.
Sietske was gaan werken in Oldehove en keerde in 1923 terug bij haar ouders. Ze trouwde met Jan Pater in 1925 en beviel even later bij haar ouders thuis van een kind, Klaas, op 21 mei 1925, waarna ze naar Leek verhuisden.
Douwe was vertrokken naar Hoogkerk, waar vandaan hij in juni 1929 terugkeerde om vervolgens in Ezinge te blijven wonen.

Sjabbe Drijfhout overleed op Slagtersrijge 9 op 26 april 1949, 71 jaar oud.
Tetje Jager bleef nog tot april 1954 in het huis wonen en verhuisde toen naar Zevenhuizen, waar ze op 28 oktober 1955 overleed.

  • Volgende periode