Historie van de Oldijk - Ezinge

2 Mei 1921 – 5 mei 1923 Tjeerd de Jong en Jantje Gerrits Jaarsma

Tjeerd de Jong en Jantje Gerrits Jaarsma waren getrouwd op 24 september 1896 in Westdongeradeel.
Tjeerd was een zoon van Kornelis Sjoerds de Jong en Dirkje Kornelis Osenga, geboren in Anjum op 20 november 1875.
Jantje Gerrits was een dochter van Gerrit Kornelis Jaarsma en Antje Jans Jansma en geboren in Hantumhuizen op 20 september 1875.
Ze gingen in Westergeest wonen waar ze hun eerste kind kregen:

Daarna verhuisden ze naar Bergum waar het volgende kind werd geboren:

Nu werd de volgende woonplek Kollumerzwaag, waar de overige kinderen werden geboren:

Op 2 mei 1921 kwam het gezin aan op Oldijk 8, wat toen bestond uit de ouders en de kinderen Kornelis, Gerrit, Sjoerd, Baukje, Elizabeth en Frederik.
Op 5 mei 1932 verhuisden Tjeerd en Jantje naar Ubbena.
Tjeerd overleed daar op 23 januari 1941, 65 jaar oud.
Jantje Gerrits Jaarsma overleed er op 24 februari 1969. Ze werd 93 jaar oud.

In 1921 stopte Jakob Folkerts van Oldijk 5 met boeren. Even later bood hij Oldijk 8 weer te huur aan:


Nieuwsblad vh Noorden van 2 december 1922 (Delpher)

  • Volgende periode