Historie van de Oldijk - Ezinge

Voor 1540 - voor 1602 Remke Lippens

Zoals is aangegeven in het voorwoord is Rempke Lippens de eerste gebruiker/bewoner van Oldijk 8 die ik heb kunnen vinden. Het feit dat de boerderij op het in het voorwoord genoemde overzicht staat geeft aan, dat het dus al (veel) eerder een plekje aan de Oldijk had.
Op dat overzicht van de Jaartax 1540 (zie voor uitleg soort overzicht bij andere boerderijen) heeft Remke 25 ½ gras, ongeveer 12 ½ hectare, ongetwijfeld allemaal aan de oostkant van de Oldijk. Waarschijnlijk berust de vermelding van de omvang op een vergissing, want ik ben er wel vrij zeker van dat er 2 ½ gras te weinig werd opgevoerd. De omvang moest denk ik 28 grazen zijn.
Verder is van deze Remke Lippens tot op heden niets te vinden, helaas. Op Oldijk 12 woonde in die tijd ene Focke Lippens, wat zo maar familie zou kunnen zijn.

Eppe Menckumma (Menckema)

Het is aannemelijk, dat Eppe Menckumma (Menckema) in deze tijd eigenaar was van zowel Oldijk 8 als Oldijk 10. Volgens hetzelfde overzicht van 1540 bestiert hij dan zelf Oldijk 10 en heeft hij dus meier Remke Lippens op Oldijk 8.
Eppe Menckema en Cornelius Allerssma werden in 1548 als redgers (rechters) te Ezinge benoemd (uit “Een vergeten plattelandselite”).

In 1542 is deze vermelding te vinden:
230.9 (27-7-1542) Eppe Menckumma beropt contra Syrp Allersumma, Alle to Hardeweer ende Jacob to Doema over dre unrechten doemen, actum op donredach na Jacobi apostoli anno etc. XLII
Eppe Menckumma maakte bezwaar tegen drie toegekende rechten te weten aan Syrp Allersumma (Allersmaborg), Alle to Hardeweer (Zuiderweg 6) en Jacob to Doema (Meedenerweg 1 of 3 te Feerwerd). Eppe Menckema overleed in 1560 en werd begraven in de voormalige Hervormde Kerk op de wierde.


De grafsteen in de kerk, heel moeilijk te lezen. Redmer Alma schreef op zijn site deze tekst: “ANNO DNI 1560 GESTORVEN SALIGE EPPE MENKUMA DEN SEVENDENDACH TWLM”. TWLM zou volgens hem JULI kunnen zijn.

Nadat Eppe Menckema was overleden zijn de boerderijen vermoedelijk via vererving uiteindelijk in bezit gekomen van Willemke en Sijttie Menckema, waarschijnlijk zijn kleindochters, ieder voor de helft (zie verder volgende episode). Willemke en Sijttie waren vermoedelijk dochters van Evert Menckema en Anna (of Enne) tho Nansum. Toen Evert Menckema werd vermoord hertrouwde mevrouw tho Nansum met Cornelis Datens, die in 1571 op Oldijk 10 woonde.

  • Volgende periode