Historie van de Oldijk - Ezinge

1871 - 1874 Berend van der Woude en Trientje (Catrina) Wieringa

Berend van der Woude en Trientje (Catrina) Wieringa trouwden op 20 mei 1871 in Ezinge. Berend was geboren op 18 juli 1838 in Drogeham, zoon van Jan Weits van der Woude en Wipke Berends van der Veen.
Trientje was geboren 24 mei 1844 te Niekerk, dochter van schipper Hendrik Wobbes Wieringa en Regina Arriens Reitsema.
Een paar maanden na hun huwelijk werd hun eerste kind geboren op Oldijk 8:

Een jaar later overleed Berend van der Woude op 2 mei 1874, 35 jaar oud. Hij was de eerste, die op de openbare begraafplaats van Ezinge werd begraven.Catrina hertrouwde daarna op 10 mei 1879 met arbeider Lammert Smitter, weduwnaar van Weike van de Dijk en ging bij Lammert in de Torenstraat wonen.

De eigenaar van Oldijk 8 in deze periode

Uit het huurboekje van Oldijk 8 blijkt dat in deze periode weduwe W. Wolthers-Wieringa de blote eigenaar is van Oldijk 8. Zij int de huur over 1871.
Deze weduwe is Klasina Wierenga. Ze was getrouwd geweest met Wolter Wolthers - burgemeester van Ulrum en Leens. Ze trouwde met hem op 8 november 1867. Wolter Wolthers overleed een aantal jaren later op 21 augustus 1870.
Wolther Wolthers was haar tweede echtgenoot. Klasina Wierenga was voor hem getrouwd met Kornelius Theodorus Lubbers, predikant Hervormde Gemeente te Ulrum. Ten tijde van het huwelijk was hij 50 jaar en zij 23. Kornelius Theodorus Lubbers overleed op 15 september 1859.
Na het overlijden van Wolter Wolthers hertrouwde Klasina met Pieter Abraham de Rochefort - burgemeester van Leens - op 31 juli 1873.
Klasina overleed op 11 juli 1910.
fragment huurboekje Oldijk 8

Deze Wolter Wolthers was een kleinzoon van Wolter Wolthers, die getrouwd was met Anna Maria van Swinderen. Hij kreeg via vererving Oldijk 8 in bezit.

  • Volgende periode