Historie van de Oldijk - Ezinge

7 Mei 1929-9 juli 1962 Albert Oosterhoff en Antje Keekstra

De situatie van Oldijk 8 is dan zo dat het land en de boerderij eigendom zijn van Johan Elzart Hesse. De mmeier op papier is Roelof Lebertus Folkerts van Oldijk 5 en Albert Oosterhoff en Antje Keekstra de gebruikers (onderhuurders).

Albert Oosterhoff en zijn vrouw Antje Keekstra verschenen op 7 mei 1929 op Oldijk 8 met hun zoon Piet.
Albert Oosterhoff was een zoon van landbouwer Pieter Oosterhoff en Liefke Medema en was geboren op 26 november 1902 in Leegkerk.
Antje Keekstra was een dochter van landbouwer Lambertus Keekstra en Trijntje Bremer en was geboren op 189 maart 1904 in Engwierum.
Ze trokken eerst in bij de ouders van Albert in Leegkerk, waar hun eerste zoon werd geboren:


Piet Oosterhoff vóór ’t Veloatje in 2011

Twee jaar na de geboorte van hun zoon reageerden ze op de advertentie van Folkerts en betrokken op 7 mei 1929 Oldijk 8.


Oldijk 8 rond 1930

Op Oldijk 8 werd daarna hun tweede zoon geboren:

Zoon Piet was al op zijn 13de gaan werken op de boerderij van zijn opa in Leegkerk, maar dat vond ie toch niet zo leuk en keerde na 3 jaar weer terug bij zijn ouders. Hij trouwde met Alie Bakker en ging in februari 1958 op Allersmaweg 30 wonen. Daarna verhuisden ze in april 1964 naar Schoolstraat 12.


Oldijk 8 rond 1940 voorzijde


Oldijk 8 rond 1940 achterzijde

In 1930 verkochten de erven van Jacob Folkert Folkerts uiteindelijk Oldijk 8 op een publieke verkoop aan mevrouw Ailina Beukema, landeigenares uit Bedum, waarmee een einde kwam aan het 65 jarige inlijving van Oldijk 8 door Oldijk 5.
Ailina Beukema was een dochter van Jan Beukema en Etta Hopma.

Zoals gebruikelijk bij beklemd land inde de landeigenaar een geschenk zijnde een extra bedrag aan jaarhuur bij de nieuwe “huurster”, mevrouw Ailina Beukema:


Nieuwsblad vh Noorden van 6 december 1930Als de vrijgezelle Ailina Beukema op 20 januari 1944 in Groningen (waarschijnlijk in het ziekenhuis) komt te overlijden (83 jaar), komt het meierschap door vererving in bezit van mej. Aafke Huisman. Aafke Huisman is een kleindochter van Ailina haar zus Aafke Beukema, die getrouwd was met Eildert Jans Mensema. Aafke Huisman is dus een achternicht van Ailina. Aafke Huisman haar ouders waren Doeko Huisman en Aaltje Henderika Alina Mensema (dochter van Eildert Jans Mensema en Aafke Beukema).

Omdat Oldijk 8 overging op Aafke Huisman betaalde notaris Kooi te Middelstum namens de erfgenamen van mej. A. Beukema aan de landeigenaar 156 gulden als geschenk en werd in plaats van de overleden Ailina Bekema de erfgename mej. Aafke Huisman ingeboekt.


huurboekje Oldijk 8, overgang meierschap naar Aafke Huisman

In de oorlog trok Sikke Oosterhoff een maand in bij Albert. Dat was van 15 september tot 23 oktober 1942. Sikko was een broer van Albert en hij was getrouwd met een zus van de vrouw van Albert.


huurboekje Oldijk 8, overgang meierschap naar Aafke Huisman

>p>“De boerderij is ongeveer in 1949 op aanraden van mijn vaders aannemer, waar ik later ook nog een paar jaar gewerkt heb, witgekalkt, met witte cement en aangelengd met karnemelk. Slijtvaster en goedkoper materiaal was toen niet te krijgen. De aannemer leverde een zak witte cement en mijn vader bestelde bij de melkfabriek een melkbus vol karnemelk. We vermengden dit goed en smeerden het daarna op de gevels. Het bladderde nooit af en bleef mooi wit. Dit kwam volgens hem door de caseïne, die nog in de karnemelk achtergebleven was.” (Piet Oosterhoff).

In 1950 verkocht Aafke Huisman de boerderij uiteindelijk aan Albert Oosterhoff.
Hiermee kwam een einde aan 95 jaar onderverhuur op de Oldijk, die in 1865 was begonnen, toen de familie Folkerts van Oldijk 5 de boerderij inlijfde.
Ook nu mocht de landeigenaar zich weer verheugen op een cadeautje; op 8 mei 1950 werd één jaar huur extra betaald als geschenk i.v.m. de afgaande meijer A. Huisman en ingeschreven Albert Oosterhoff en Antje Keekstra. Deze werd in ontvangst genomen door Hesse van Harinxma. Aafke was achter in betalen van de huur, zodat Aaltje Keekstra, de vrouw van Albert Oosterhoff gelijk nog die achterstallige huur mocht aftikken.

In september 1954 vroeg Albert een vergunning aan voor het bouwen van een loods voor het bergen van landbouwvoertuigen “afgedekt met gegoten asbestplaten”Zoon Lambertus trouwde in 1955 met Detty Boersema.

Oldijk 8 rond 1955

Op 9 oktober 1957 overleed Antje Keekstra na een langdurig ziekbed op Oldijk 8, echtgenoot Albert Oosterhoff bleef alleen achter op de boerderij. Zoon Lambertus woonde toen op ’t Veloatje.
Op 11 juli 1958 kwam Hilje Bakker uit Eenrum Albert helpen in de huishouding. Ze vertrok weer op 6 september 1961 en ging in Groningen wonen.
Albert wilde eigenlijk wel stoppen met boeren en Lambertus en Detty zagen het wel zitten om ’t Veloatje voor de boerderij te verruilen.
Toch diende Albert in 1959 nog een plan in om de veestalling te verbeteren:


De bouwvergunning werd door de gemeente op 23 oktober 1959 verleend.

Daarna hertrouwde Albert Oosterhoff nog op 12 juli 1962 met Janna Reenders uit Thesinge, geboren op 24 juli 1902 in Warffum en weduwe van Joost Bouwsema. Janna had acht kinderen uit haar eerdere huwelijk.
Na dat huwelijk werd een akte van ruiling opgesteld, waarbij Oldijk 8 overging naar zoon Lambertus en ’t Veloatje eigendom werd van Albert Oosterhoff.
Albert Oosterhoff en zijn vrouw Janna Reenders verhuisden met zoon en dochter Simon en Hannie van Janna naar ’t Veloatje en zoon Lambertus Oosterhoff en Detty Boersema betrokken Oldijk 8.
Albert had een bloedvatvernauwing aan zijn benen en werd hem uiteindelijk een been afgezet.
Albert overleed op 22 augustus 1967 op ’t Veloatje, 64 jaar oud. Janna overleed op 23 december 1990 in Delfzijl, 88 jaar oud.

  • Volgende periode