Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1890 - mei 1891 Jan Torrenga en Jantje Bijl

Jan Torrenga en Jantje Bijl trouwden in Winsum op 1 juni 1887.
Jan was een zoon van dagloner Menne Torrenga en Martje Vink en geboren op 4 maart 1866 in Baflo.
Jantje was een dochter van dagloner Jan Bijl en Elizabeth Vink en geboren op 26 januari 1868 in Klein Garnwerd.
Na hun huwelijk werd na een paar dagen hun eerste kind geboren en twee jaar later nog een zoon:

Op 1 augustus 1889 verhuisden ze naar Feerwerd en weer een jaar later naar Oldijk 8, waar hun volgende kind werd geboren:

Op 16 juli 1891 werd Oldijk 8 verlaten en verhuisde het gezin naar de gemeente Oldehove.
Ook hier bleven ze niet lang, na vermoedelijk 1 jaar verhuisden ze naar Den Andel, waar ook weer geboortes zijn te melden en waar ze wat langer bleven:

Na een jaar werd de volgende woonplaats Usquert, waar nogeen dochter werd geboren:

De volgende woonplaats is dan Tinallinge, ook hier nieuw kroost:

Jantje Bijl werd 81 jaar en overleed op 29 oktober 1949 in Baflo. Uiteindelijk zette ze 10 kinderen op de wereld.
Jan Torrenga werd 84 jaar en overleed op 21 september 1950, eveneens in Baflo.

  • Volgende periode