Historie van de Oldijk - Ezinge

29 Juli 1980-oktober 1987 Arie Jan Ritzema en Egberdina Asselina Hamming

In augustus 1964 werd Suttum (Oldijk 10) notarieel gescheiden en kwam de helft van het land van Suttum - zo’n 20 hectare - in eigendom van Arie Ritzema (zie ook Oldijk 10, Oldijk 5a en Oldijk 1). Besloten werd om voor die landerijen een boerderij te bouwen, wat Oldijk 5a zou worden. In 1967 was de nieuwe boerderij klaar en verhuisde het echtpaar met hun drie kinderen in juli 1967 van Oldijk 1 naar Oldijk 5a.
Nadat inmiddels dochter Hendrika was getrouwd en uitgevlogen besloot Arie Ritzema Oldijk 8 te kopen van Arie de Jong. Alleen de boerderij en wat grond (zie episode 5 januari 1970-12 oktober 1977 eigenaar Arjen de Jong en Eeltje Groothoff).


Nieuwsblad vh Noorden van 24 april 1978 (Delpher)

Toen Arie Ritzema Oldijk 8 op 12 oktober 1977 kocht (kad.nrs. G95, 224,225 totaal 1,48ha en gedeeltelijk G97 en G295) werd deze op de akte omschreven als “onbewoonbaar”.

Begin 1978 werd Oldijk 8 door de Technische Dienst van de gemeente geschouwd:


Situatieschets bij koopakte Arie RitzemaArie Ritzema had het plan om het in slechte staat verkerende voorhuis te slopen en een nieuw huis voor de schuur te bouwen. Dat stuitte echter op bezwaar van de provincie.
Uiteindelijk is dat toch gelukt en konden Arie Ritzema, Dien Hamming en hun nog thuis wonende kinderen Martinus en Kunnij in juli 1980 de nieuwe Oldijk 8 betrekken.


bouwplan voor de nieuwe woning Oldijk 8 in 1978

Oldijk 5a werd daarna verhuurd en kwam op een gegeven moment leeg te staan (zie verder Oldijk 5a).


Nederlands Dagblad van 31 december3 1981 (Delpher)

In 1983 kocht Arie Ritzema nog 1,85ha land van Arjen de Jong. Eind 1983 woonde het gezin nog op Oldijk 8, zoals uit een annonce in het Gereformeerd Dagblad blijkt:


Nederlands Dagblad van 30 december 1983 (Delpher)

Oldijk 5a was een ideaal plekje voor Martinus, die inmiddels trouwplannen had. Eerst werd er verloofd zoals dat in die tijd gebruikelijk was en zelfs dat kwam in de krant:


Nederlands Dagblad van 21 september 1985 (Delpher)

En even later getrouwd:


Nederlands Dagblad van 16 augustus 1986 (Delpher)

Direct na hun huwelijk gingen Martinus en Klara wonen op Oldijk 5a, dat al bijna een jaar leeg stond. Vanwege deze plannen werd Oldijk 8 al in mei 1986 te koop aangeboden:


Nieuwsblad vh Noorden van 10 mei 1986 (Delpher)

Dat leverde nog niet veel reacties op, diverse advertenties volgden. Deze laatste advertentie van november 1987 leverde wel een reactie op:


Nieuwsblad vh Noorden van 7 november 1987(Delpher)

Op 12 januari 1988 werd de boerderij verkocht aan Geertje van Zuiden en Nicolaas Eildert Deen.
Arie Ritzema was al eerder met zijn vrouw in oktober 1987 verhuisd naar Grijpskerk waar Arie op 12 november 2019 is overleden. Zijn vrouw Dien Hamming overleed op 8 februari 2020.

  • Volgende periode