Historie van de Oldijk - Ezinge

28 mei 1902 – 31 mei 1904 Marten Dijkstra en Mentje de Weerd

Marten Dijkstra is geboren op 25 december 1861 in Aalzum, zoon van Douwe Jans Dijkstra en Willemke Rengers Boersma.
Marten trouwde eerst op 2 april 1886 met de hoogzwangere 17 jarige dienstmeid Antje Muller, een dochter van arbeider Dirk Lolkes Muller en Grietje Schripsema uit Niehove. Op moment van dit huwelijk leefde zijn vader niet meer, zijn moeder woonde in Saaksum. Antje Muller is op 11 november 1868 geboren in Burum.
Mogelijk waren ze tijdelijk ingetrokken bij de moeder van Marten in Saaksum, waar kort na hun huwelijk hun eerste kind werd geboren:

Een jaar later kregen ze in Saaksum hun tweede kind:

Twee maanden na deze geboorte overleed Antje Muller in Saaksum op 27 november 1887, slechts 19 jaar oud.
Marten bleef niet lang bij de pakken neerzitten en trouwde 4 maanden later op 10 maart 1888 met de 24 jarige dienstmeid Mentje de Weerd. Zij was een dochter van de toen al overleden schoenmaker Abel de Weerd en Maria Noorderweer, welke laatste nog in Feerwerd woonde.

Mentje trok bij Marten in en kregen in Saaksum de volgende kinderen:

Daarna verhuisden ze naar Oldijk 8, Marten Dijkstra, zijn vrouw Mentje de Weerd en de acht kinderen, waar ze 2 jaar bleven wonen. Op de Oldijk zijn voor zover ik kan nagaan geen kinderen geboren, maar wel weer toen ze daarna terugkeerden in Saaksum:

Marten overleed in Oldehove op 15 januari 1933 en werd 71 jaar oud.
Mentje de Weerd overleed drie jaar later in Oldehove op 30 april 1936 en werd 73 jaar oud.

  • Volgende periode