Historie van de Oldijk - Ezinge

1732 - circa 1750 Jan Gerrits en Corneliske Jans

Jan Gerrits en Corneliske Jans kwamen van Garnwerd-Oostum, alwaar ze op 17 mei 1705 waren getrouwd. Jan Gerrits kwam van Oostum, Corneliske van Garnwerd. Jan Gerrits was mogelijk een zoon van Gerrit Berents. In dat geval is hij 2 mei 1675 geboren in Oldehove en is hij een zoon van Gerrit Berents en Anje Jansen, die in 1670 in Oldehove trouwden. Dat zou kunnen worden bevestigd door de voornamen, die hij zijn eigen kinderen gaf: Gerrit en Annie.
Corneliske was weduwe van Lubbert Clasens, waar ze drie kinderen van had:

Corneliske kreeg met Jan Gerrits ook nog twee kinderen in Garnwerd of Oostum:

Wanneer zij precies op Oldijk 8 terecht zijn gekomen is tot dusver niet duidelijk.

In ieder geval was Jan Gerrits in 1732 op Oldijk 8 als hij een verklaring mede ondertekent over de Oldijk als scheiding tussen grieterijen, getekend op 27-10-1732. De ondertekenaars waren Hindrik Jacobs, Allert Clasen, Germt Alles, Egberts Arents, Lippe Sickes, Heere Hijlckes, Harm Tonnis, R. Uilersma, Jan Sluiter (wedman Oldehove), Gerrit Jans, H. Wittingh,R. Luirts, Alle Luirts, Jan Gerrits, Garbrant Derks.

Na het huwelijk van hun zoon Gerrit (zie volgende episode) rond 1750 nam deze de boerderij over.
In een collatie van burgemeester R.B. de Marees is sprake van “gebroeders”. Dat zou kunnen inhouden, dat naast Gerrit Jans nog een broer meedeed in het bedrijf. Dit zou een stiefbroer kunnen zijn, Claas of Lubbert Clasens

  • Volgende periode