Historie van de Oldijk - Ezinge

Oldijk 4 "Ritsemaheerd"

Voorwoord

Het was best lastig, om de gegevens van deze boerderij en Oldijk 2 uit elkaar te halen. Beide boerderijen zijn bijna dertig jaar in het bezit geweest van één familie, de familie Dijksterhuis, zoals ze zich later waren gaan noemen.
Uiteindelijk lukte het dankzij een “Staatboek van de bezittingen van Reneke de Marees van Swinderen”, welke bij Groninger Archieven in te kijken was. Hierin stonden beide boerderijen Oldijk 2 en Oldijk 4 geregistreerd inclusief de meijers (huurders). Tegelijkertijd bleek uit dit boekje opnieuw, dat Oldijk 4 de Ritsemaheerd was, dus dat is nu onomstotelijk vastgesteld. Zo hebben drie tot nu toe (anno 2018) in kaart gebrachte boerderijen alle drie een naam. Door dit boek van de Marees van Swinderen moet ik ook een stukje van Oldijk 2 herzien (inmiddels gedaan), nu mij duidelijk is geworden hoe het met de “Dijksterhuizen” in elkaar stak.

Oldijk 2 en 6 waren terug te vinden op het tot nu toe oudste overzicht, de Jaartax van 1540, maar dat gold niet voor Oldijk 4. Alhoewel mijn geschiedkundige leermeester Redmer Alma het niet volledig met me eens is ga ik er van uit, dat Oldijk 4 er in 1540 nog niet was. Wel waren er toen op de plek, waar de boerderij nu staat, twee stukken land van in totaal 15 grazen. Ik ga er vooralsnog van uit, dat daaruit, onder toevoeging van nog zo’n 18 grazen land, de Ritsemaheerd is ontstaan. Daarom begint mijn periodereeks met de genoemde stukken land, dus een veronderstelling, dat daar nu Oldijk 4 staat.
Zoals in de eerste episode valt te lezen is mijn conclusie, dat de Ritsemaheerd gebouwd is tussen 1540 en 1562.

De bewoning