Historie van de Oldijk - Ezinge

1575 - ca. 1620 ?

De verleiding is groot, om binnen deze periode Menno Peters met 33 grazen op het zijlschot van 1575 als meijer van Oldijk 4 aan te wijzen, maar dat is niet te staven en moet ik dus voorlopig achterwege laten. Hopelijk kan deze periode nog op een later moment worden ingevuld.