Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1620 - ca. 1625 Paul Sirps

Uit het dijkroloverzicht van Humsterland van 1620 blijkt, dat in dat jaar Paul Sirps de meijer was van de Ritsemaheerd. Eigenaren waren de weduwe van Jemme Jarges, Sibe Ulger, en de kinderen van Remmert van Berum. Sibe Ulger was een nicht van de kinderen van Junge Ulger. Remmert van Berum was getrouwd met Wemele de Mepsche en hadden twee kinderen: Willem van Berum de jonge en Trude van Berum (die later huwde met Harmen Clant). Wemele de Mepsche was een dochter van Evert de Mepsche en Trude Ulger, dochter van Evert Ulger die weer een zoon van Lubbert Ulger en Trude Cock was. Evert was dus een broer van Junge Ulger. Het lijkt er dus op dat een deel van de heerd door de kinderen van Junge Ulger overgedaan is aan hun nicht Trude.