Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1625 - 1640 Eeuwe Peters

Zie ook volgende episode.

Zoals al genoemd in de eerste episode van dit verhaal was Eeuwe Peters in 1625 meijer van Oldijk 4. Op het zijlschotoverzicht van 1625 verscheen hij met in totaal 37 grazen. Dit is dus exclusief land aan de westkant van de Oldijk. Op het overzicht Verpondingen 1630, waarop (i.v.m. de belastingen) het totale overzicht van de boerderij werd weergegeven, staat Eeuwe Peters vermeld met 50 grazen.
Omdat hij een jaar later op het zijlschotoverzicht van 1631 weer met 37 grazen staat vermeld is het voor de hand liggend, dat Oldijk 4 in 1630 13 grazen had aan de westkant van de Oldijk.