Historie van de Oldijk - Ezinge

1903 – 1931 Wiemer Kuiper en Aaltje Iwema

Op 15 oktober 1903 trad Wiemer (39 jaar) in het huwelijk met de 35 jarige Aaltje Iwema, dochter van Klaas Iwema en Grietje Smith.
Aaltje was in Fransum geboren op 7 januari 1868, dochter van Klaas Iwema en Grietje Smith uit Den Ham. Oldijk 4 had dus duidelijk wat met Fransum (zie vorige episodes).

De moeder van Aaltje Iwema, Grietje Smith was een dochter van de aanzienlijke boerenfamilie Smit(h), die twee grote boerderijen aan de zuidkant van Ezinge bezat. De ene boerderij is de boerderij op het huidige adres Nieuwestreek 1 (familie Pestoor). Deze boerderij stond oorspronkelijk ongeveer op de plek waar nu de brug naar Ezinge ligt en is verplaatst naar de huidige locatie vanwege de aanleg van het Oldehoofsche kanaal in 1825. De andere boerderij stond op de plek waar nu het museum Wierdenland is ondergebracht. Deze boerderij is (na brand?) afgebroken en op het huidige adres Van Swinderenweg 24 opgebouwd (fam. Sijbrandij). Mogelijk zijn de twee oorspronkelijke boerderijen gebouwd na het afbreken van de boerderij De Bauwerd die op de wierde achter het museum Wierdenland heeft gestaan.

De zus van Wiemer Kuiper, Grietje, vertrok rond 1904 van de boerderij. Ze bleef vrijgezel en overleed in Eenrum op 19 juni 1939. Ze werd 81 jaar oud.

Het echtpaar Wiemer Kuiper en Aaltje Iwema kregen een jaar na het vertrek van Grietje Kuiper hun eerste kind op Oldijk 4:

Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit het enige kind van Wiemer Kuiper en Aaltje Iwema.


Grietje Kuiper voor de boerderij, waarop de serre rechts nog goed te zien is. Foto omstreeks 1925 (coll. fam. Alma)

In 1908 bracht landeigenaar en oud fabrikant Jacob Meertens Mulder met zijn kinderen drie percelen land tegen over Oldijk 2, in de publieke verkoop. Het noordelijke en zuidelijke deel werd gekocht door Pieter Hiemstra van Oldijk 6, het tussenliggende stuk werd door Wiemer Kuiper bemachtigd, zijnde iets meer dan 2 ha. Hij betaalde er 3860 gulden voor. Jarenlang boerde dit echtpaar op Oldijk 4, totdat hun dochter Grietje op 9 mei 1931 trouwde met de 29 jarige landbouwer Lambertus Harm Alma.
In april 1931 zijn Grietje en Lambertus in ondertrouw gegaan, zoals uit dit bericht in de krant blijkt:


Nieuwsblad vh Noorden van 20 mei 1931 (Delpher)

(Hier zien we ook de toekomstige eigenaar van café van der Molen (nu café De Brug) terug, Egbert van der Molen, die ging trouwen met de caféhoudster Klazina Engelina Franssens uit Ezinge, weduwe van Tonnis Wouda)

Wiemer Kuiper was gekozen tot lid van een onderbestuur van het Waterschap Westerkwartier, het 3de onderdeel “Ezinge”. In 1914 liep zijn benoeming af:


Nieuwsblad vh Noorden van 17 april 1914 (Delpher)

Hij werd opnieuw verkozen en zat in 1926 nog steeds in dit bestuur.

Aaltje Iwema was 81 jaar toen ze in Ezinge overleed op 6 november 1949.
Wiemer Kuiper bereikte de leeftijd van 93 jaar en overleed in Ezinge op 23 juli 1957.


Nieuwsblad vh Noorden, 25 juli 1957 (Delpher)


gezamenlijke graf begraafplaats Ezinge