Historie van de Oldijk - Ezinge

1896 – 1903 Wiemer Kuiper en zus Grietje Kuiper

In 1897 werd de nalatenschap van Harmannus Kuiper verdeeld over de erven, die bestond uit:

Wiemer Kuiper kreeg Oldijk 4 inclusief het stuk land van 2.27ha bij het Schoor en de nodige roerende goederen. Omdat zijn deel wel groot was ten opzichte van de andere twee erven, Grietje Kuiper en Jantje Kuiper, betaalde Wiemer de hen bijna 20 ½ duizend gulden.

Nu zijn vader was overleden nam zoon Wiemer Kuiper de regie op de boerderij over. Ook zijn zus Grietje bleef op de boerderij wonen. Op 15 oktober 1903 trouwde Wiemer met Aaltje Iwema en was er weer een echtpaar op de boerderij. Zus Grietje Kuiper verliet na te trouwerij op 9 december 1903 de boerderij naar Leens. Later verhuisde ze nog weer naar Eenrum waar ze op 19 juni 1939 op 81 jarige leeftijd overleed. Ze werd naast haar vader in Ezinge begraven.

Ook in deze periode woonden een aantal personeelsleden op de boerderij: