Historie van de Oldijk - Ezinge

17 maart 1801 - 1818 Albert Pieters (Dijksterhuis) en Alktje Karssens

Dit gedeelte was een lastige puzzel, omdat zowel Oldijk 2 en 4 op een gegeven moment in handen waren van de familie Dijksterhuis (zie voorwoord van oldijk nr 4). Dankzij het in het voorwoord genoemde “boekje” van de Marees van Swinderen heb ik die puzzel kunnen oplossen.
Hieronder een overzicht van deze familie:

De familie Pieters (Dijksterhuis)

In 1760 kopen Pieter Harms en Grietje Alberts Oldijk 2.
Zij hebben dan al drie kinderen: Harm (1751), Pietertje (1753) en Albert (1756). In 1763 werd nog een zoon geboren, Jan Pieters (Dijksterhuis) op 25 september.

In 1783 wordt de boedel van de inmiddels overleden Pieter Harms en Grietje Alberts verdeeld onder deze vier kinderen en erven dan ieder 1/4 van Oldijk 2. Pietertje en (de voormonden van) Jan Pieters dragen hun 1/4 deel over aan haar twee broers Harm en Albert. Eigenaar van de grond van Oldijk 2 is op dat moment Raadsheer A.H. van Swinderen, vaste huur is 135 Car Gls.
De broers Harm en Albert boeren nu op Oldijk 2, totdat de jongere broer Albert in 1788 gaat trouwen met Alktje Karssens. Vanaf dat moment woont dus het echtpaar Albert Pieters (Dijksterhuis) en Alktje Karssens met de ongehuwde Harm Pieters op Oldijk 2.
Die situatie duurde voort tot 1801. Albert Pieters en Alktje Karssens besloten in dat jaar Oldijk 4 erbij te kopen van de inmiddels “oud”-schepper Jacob Olferts Vonk, zoals in de vorige episode valt te lezen.
De Marees van Swinderen bezat ook de grond van Oldijk 4, de vaste huur van deze boerderij was 118,10 Car Gls.
Albert Pieters en zijn vrouw vestigden zich daarna in 1802 op Oldijk 4, terwijl zijn broer Harm op Oldijk 2 door ging. Zodoende betaalde Albert Pieters vanaf dat jaar huur aan Van Swinderen voor Oldijk 4 en Harm Pieters voor Oldijk 2 (zie afbeeldingen)


uit het boekje van Van Swinderen, Oldijk 4 (Gron.Arch.)


uit het boekje van Van Swinderen, Oldijk 2 (Gron.ARch.)

In 1808 hield Harm Pieters het voor gezien en deed Oldijk 2 over aan zijn broer Albert Pieters en diens vrouw Alktje Karssens. Harm Pieters bleef wel wonen (werken) op Oldijk 2, tot hij daar op 18 oktober 1815 overleed. Al eerder was zijn broer Albert Pieters op 9 oktober 1810 overleden, de huur voor beide boerderijen werd nu door zijn weduwe Alktje Karssens betaald.

Waarschijnlijk woonde in 1818 haar dochter Grietje Alberts en haar vriend Wijmer (Wiemer) Jans Renkema al op Oldijk 4; nadat zij in 1818 waren getrouwd werd op Oldijk 4 in datzelfde jaar hun eerste kind geboren (zie volgende episode).

Jan Pieters Dijksterhuis, de jongste zoon van Pieter Harms en Grietje Alberts trouwde in 1801 met Jantje Willems Veldman uit Feerwerd. Ze kregen één kind, Pieter, die in 1807 op 5 jarige leeftijd overleed. Jan Pieters overleed in Ezinge op 30 december 1833 op het huidige adres Wierdeweg 7 Ezinge.

De weduwe Alktje Karssens beheerde beide boerderijen tot zij in 1826 kwam te overlijden.
Oldijk 4 ging nu over op haar dochter Grietje Alberts Dijksterhuis en haar man Wijmer Jans Renkema. Oldijk 2 werd de boerderij van de andere dochter, Pieterke Alberts Dijksterhuis en haar man Jan Pieters Mulder.