Historie van de Oldijk - Ezinge

6 juli 1785 - 17 maart 1801 Jacob Olfers en Ida Jeltes

Op het moment, dat Jacob Olferts Vonk en Ida Jeltes de boerderij kochten was deze 51grazen groot. Hiervan waren 50 grazen van A.H. van Swinderen en 1 gras is van de kerk (zie episode ca. 1755 – 1782 Claas Ejes).
Jacob Olferts Vonk was op 20 augustus 1747 in Ezinge geboren als zoon van Olfert Jans en Jantje Jacobs Vonk. Kennelijk had dus Jacob Olferts de achternaam van zijn moeder aangenomen, wat vaker gebeurde in die tijd. Ida Jeltes werd omstreeks 1757 geboren en kwam uit Vliedorp.
Jacob Olfers nam dus Vonk aan als achternaam. Zijn broer nam de achternaam “Cleveringa” aan. Zie verder voor deze familie ook de Mentaheerd.
Het echtpaar kwam van de Boikemaheerd, zo valt te lezen in de genealogie van de familie Vonk, geschreven door Egge Knol.
Jacob Olfers Vonk was schepper (zie ook de vorige episode). Een schepper was een hoofd van een schepperij, een onderdeel van een zijlvest, in dit geval het Aduaderzijlvest.
Jacob Olfer(t)s en Ida Jeltes sloten op 3 april 1772 een huwelijkscontract. Het echtpaar kreeg vijf kinderen:

In november 1774 hebben Jacob Olfers Vonk en Ida Jeltes de Boikemaheerd gekocht; of zij die verkocht hebben op het moment dat zij Oldijk 4 kochten heb ik niet terug kunnen vinden.

Ida Jeltes liet zich op 21 februari 1788 in Ezinge als volwassene dopen.
Op 17 maart 1801 verkochten ze de Ritsemaheerd aan Albert Pieters en Alktje Karssens.
Ida Jeltes overleed rond 20 december 1807 in Ezinge en liet drie zonen na.