Historie van de Oldijk - Ezinge

1782 - 6 juli 1785 Arent Harms en Pieterke Pieters

Zoals in de vorige episode is weergegeven werd volgens het overzicht van de kerkelijke goederen van Ezinge Arent Harms in 1782 de meier van Oldijk 4. Arent Harms en Pieterke Pieters trouwden op 14 januari 1781 in Aduard.
Pieterke is in 1750 in Oldehove geboren en was een dochter van Pieter Freriks en Aafke Alderts. Arent Harms kwam van ’t Zandt, Pieterke Pieters uit Oldehove.
Vermoedelijk is Arent Harms in 1785 overleden, want Pieterke verkocht de boerderij op 6 juli 1785 als weduwe van Arent Harms aan de schepper Jacob Olfers Vonk en zijn vrouw Ida Jeltes. Pieterke woont dan al in Zuidhorn.
uit het archief van het gerecht van Ezinge en Hardeweer (Groninger Archieven)

De boerderij telde toen 51 grazen en ging van de hand voor 1466 Carolie guldens. De grond was weer van de Marees van Swinderen en 1 gras van de kerkvoogden van de hervormde kerk van Ezinge.

Van het echtpaar Arent Harms en Pieterke Pieters heb ik geen kinderen kunnen vinden.
Pieterke Pieters hertrouwde op 26 november 1785 met Pieter Claaszen (Tillema), weduwnaar van Dietje Ekkes. Op 7 mei 1787 kregen ze een dochter, Aafke. Vermoedelijk vestigden zij zich in Zuidhorn.
Pieterke Pieters overleed op 13 maart 1822 in Oldehove.