Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1755 - 1782 Claas Eies

In het zijlschotoverzicht van 1755 zien we dan, dat er het e.e.a. is veranderd. De Ritsemaheerd wordt dan bestierd door de meier Claas Ejes en eigenaren zijn dan de kinderen van Harm Hendrik Harringa uit Hatzum. Harm Harringa was getrouwd met Anna Hebelia van Buttinga. Waarschijnlijk is Ritsemaheerd via Anna van Buttinga in de familie Harringa terecht gekomen.


Groninger Archieven, zijlschot Aduarderzijl 1755

Zoals hieruit blijkt heeft Oldijk 4 dan 42 grazen, waarvan er 13 aan de westkant van de Oldijk liggen.
Claes Ejes bestierde ook een boerderij aan de Barnwerderweg, de boerderij Oldeheem of Oldeheemster heerd (nu Barnwerderweg 6, anno 2018 familie van der Gugten). Het lijkt er op, dat hij daar ook woonde. Of de Oldijk 4 ook bewoond was door anderen of dat hij op beide boerderijen woonde is niet duidelijk. Misschien komt de gevelsteen van Oldijk 6 wel uit een verbouwing van deze Oldeheemsterheerd, want deze boerderij was van Harmen Lewe (suggestie Redmer Alma)!

Op het dijkschotoverzicht van Humsterland komt Claes Ejes in 1767 nog steeds voor als meier van Oldijk 4.
Rond 1773 huurde Claes Ejes een gras land aan de Oldijk erbij van de Hervormde kerk van Ezinge. Deze ene gras land was een mooi aanknopingspunt voor de volgende meiers, want dit land bleef lange tijd bij Oldijk 4.
Zodoende is duidelijk, dat Claas Ejes in 1782 de boerderij overdeed aan Arent Harms en vrouw Pieterke Pieters.