Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1720 - ca. 1730 Cornelis Jurriens

Uit het dijkschotoverzicht van Humsterland blijkt, dat Cornelis Jurriens in 1720 meier was van de Ritsemaheerd.
Cornelijs Jurjens was getrouwd met Aagtie Pieters. Naar alle waarschijnlijkheid kregen ze op Ritsemaheerd twee kinderen:

Ook op het dijkschotoverzicht van Humsterland van 1732 wordt Cornelis Jurriens, dan Kornelis Jurjens genaamd, genoemd als meier van de Ritsemaheerd. Eigenaar is dan in ieder geval Raadsheer de Marees van Swinderen, zoals blijkt uit het archief van deze familie


(Groninger Archieven toegang 552 inventarisnummer 407)

De Ritsemaheerd wordt hier, waarschijnlijk overgenomen van oude documenten, nog steeds de Jonge Olgers Heerd genoemd (zie episode “ca. 1562 - ca. 1564 Hiddo Peters“).