Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1657 - ca. 1720 nog onbekend

Dit is een lastige periode om uit te zoeken, omdat er tussen deze twee data geen overzichten bestaan van zeilschot of dijkschot. Toch hoop ik hier uiteindelijk een aansluiting te kunnen maken.