Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1540 - ca. 1562 salige Claes Sykens en Johan Gortemaker

Salige, of te wel overleden Claes Sykens en Johan Gortemaker bezaten ieder een stuk land op ongeveer de plek, waar nu Oldijk 4 staat. Claes Sykens had 5 grazen en Johan Gortemaker had er 10. Het is daarmee niet gezegd, dat ze daar ook woonden, het kan ook “onbehuisd” land geweest zijn. Zoals in het voorwoord is aangegeven ga ik er van uit, dat o.a. uit deze landerijen met de nodige toevoegingen Oldijk 4 is ontstaan. Oldijk 4 kan mogelijk ook een verplaatste boerderij zijn, die eerst elders heeft gestaan.

Dit zijn mijn bouwstenen, waarop ik baseer dat Oldijk 4 tussen 1540 en 1562 is gebouwd:

Tellen we de grazen van 1,2 en het “Humsterland”-land bij 5 bij elkaar op, dan komen we op 41 grazen land en dat zou dus heel goed kunnen kloppen met de omvang van Oldijk 4 zo rond de start van de boerderij.
Kortom, niets is zeker, maar ik vind het een heel aannemelijke reconstructie!