Historie van de Oldijk - Ezinge

Augustus 2000 – heden Evert Terpstra en Gerda Huistra

En zo ben ik aangekomen bij de (anno 2018) huidige bewoners van de Ritsemaheerd. Nadat Bert en Leny Terpstra, de ouders van Evert, de boerderij hadden verlaten betrok het op 18 augustus 2000 getrouwde echtpaar Evert Terpstra en Gerda Huistra Oldijk 4 (voor Evert dus “gewoon” zijn ouderlijk huis).
Gerda is een dochter van veehouder Martinus Huistra en Berendina Akker uit Marum en is geboren in 1975 in Hoeksmeer (tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal).
Evert en Gerda veranderden eerst niets aan de boerderij, waren er “gewoon” ingetrokken. Later, toen zij drie kinderen hadden, hebben ze boven een vierde slaapkamer gemaakt.

In 2000 werd koe Martje 447 gehuldigd voor de boerderij. De koe, een nazaat van Sunny Boy had 90 punten gescoord!


Martje 447 voor de boerderij in 200 (foto blad Veeteelt)

In 2001 ging het bij extreem noodweer ‘s nachts mis op het land. De meeste koeien hadden ’s avonds de veilige stal opgezocht maar twee koeien waren nog aan het grazen en stierven, één nog met gras in haar bek, op het land, getroffen door blikseminslag vlakbij in de grond. Ze lagen 20 meter bij elkaar vandaan.

Na twee jaar kregen ze hun eerste kind:

Daarna volgden nog twee kinderen:


Het gezin Terpstra in 2005 (collectie fam. Terpstra)

Tot 1 mei 2005 is de boerderij een maatschap van Evert Terpstra en zijn vader Bert. Op die datum treed vader Bert terug uit de maatschap en is de boerderij volledig van Evert.
De meeste koeien, die nu bij de boerderij rondlopen, zijn nazaten van een koe van de opa van Evert (Evert Harm Terpstra, zie betreffende episode), koe “Jeltje”. Dit is de stammoeder van tweederde van de koeien op Oldijk 4. Jeltje was één van de 22 koeien, die in de vorige episode verhuisden van Oldijk 6 naar Oldijk 4 (zie episode “ Mei 1967 – augustus 2000). Jeltje was geboren in 1957 en was dus al tien jaar oud toen ze verhuisde. Op Oldijk 4 bracht ze nog 4 nakomelingen op de wereld en werd 18 jaar oud. In oktober 2018 is de 1180ste nazaat van Jeltje geboren.

In 2005 was een koe van Oldijk 4 te bewonderen in Leeuwarden. Daar werden koeien geshowd, die een topprestatie hadden geleverd. Een gemiddelde koe in Nederland krijgt 80 punten, deze koe kreeg 92 punten! Deze koe staat op de afbeelding vóór Oldijk 4.

In 2008 werd een grote loopstal naast de oude loopstal gebouwd. Toen de bouw klaar was werd door Evert en Gerda een open dag georganiseerd. Er werden tegelijkertijd twee “10.000 kg eiwit”-koeien gehuldigd. Er kwamen 500 mensen op af. Ook kocht Evert dat jaar nog 12 hectare land erbij van de familie Kuipers aan de Zuiderweg (Zuiderweg 3, nu fam. Guikema). Hierdoor had Oldijk 4 met haar land aansluiting met de Zuiderweg en kon je dus door het land van Oldijk 4 van de Oldijk naar de Zuiderweg komen.
In die tijd was er een subsidiemogelijkheid om een “ommetje” aan te leggen en zo is het idee voor het ommetje “Bouwerderpad” ontstaan. De bruggetjes zijn aangelegd door Landschapsbeheer. De uitkijktoren heeft Evert met zijn broers zelf gebouwd. Het was oorspronkelijk een verjaardagscadeau voor de vader van Evert, Bert Terpstra, die graag weidevogels spot. Zo had hij dan een mooie uitkijkpost midden in de polder en konden wandelaars daar ook gebruik van maken. Hij is gebouwd van zeer duurzaam Russisch hout. Na twee weken lag de hele uitkijkpost echter al plat en bleek niet stormbestendig te zijn. Daarna is de schroefconstructie vervangen door staaldraad door de balken heen en staat nu (anno 2018 nog steeds) als een huis.

In 2010 won Evert een duurzaamheidsprijs, wat uitging van de CRV (Coöperatieve Rundveeteelt Vereniging). Het ging om de duurzaamheid van de koeien (hoe oud ze werden, de “uitval” en de productie), bedrijfseconomisch en er moest iets voor “de burger” gedaan worden. Wat dat laatste betreft was het “ommetje” bepalend. Er waren vier bedrijven genomineerd, iemand uit het noorden, uit het midden en uit het zuiden van het land en iemand uit België. Het bedrijf uit België won, Oldijk 4 behaalde de tweede “prijs”.

Twee jaar later (2012) werd de nieuwe loopstal met een grote ligboxenstal uitgebreid. De bouw duurde tot in 2013. Met deze bouw verdween de oude stookhut.

Op 9 april 2012 was Oldijk 4 één van de boerderijen waar iedereen kon komen kijken naar de eerste weidegang van de koeien (initiatief Friesland Campina, waar Oldijk 4 zich voor had opgegeven). Het was een enorm succes, 1700 mensen kwamen de “dartelende” koeien bewonderen. Om de auto’s van de bezoekers kwijt te kunnen hadden ze twee vrachten zand door loonbedrijf Mechielsen uit Oldehove laten komen om langs de weg parkeerruimte te maken. Twintig vrijwilligers leidden alles in goede banen.
In datzelfde jaar haalde de Ritsemaheerd de krant (4 augustus 2012) met een artikel van verslaggever Jan van Schilt van het Dagblad van het Noorden over de generaties Terpstra. Evert is de vijfde generatie Terpstra op de Oldijk (Oldijk 4 en 6) en de zesde, zoon Robert, dient zich al aan als toekomstige melkveehouder!


De foto bij het krantenartikel met Bert en Robert Terpstra (foto Peter Wassing)

Rond 2014 kocht Evert land van Oldijk 5a (fam. Ritzema) en een stukje land van Oldijk 1 (fam. van Wijngaarden, twee stukken land met ruil met fam. Bisschop van de boerderij de Roode Schuur, Barnwerderweg 3).
Dit was van belang voor het verkrijgen van fosfaatrechten, die later maatgevend waren voor een mogelijke reductie van de veestapel (grondgebondenheid, zie http://edepot.wur.nl/446638).
Anno 2018 heeft de Ritsemaheerd nog maar 1 stuk land van 3, 85 hectare aan de westkant van de Oldijk.

In 2015 verscheen een koe van Oldijk 4 op een show in Den Bosch en twee jaar later één in Zwolle. Het waren koeien van nieuwe stieren. Zo konden andere boeren de “beste” dochters van deze nieuwe stieren bewonderen.
In 2017 deed koe Martje 1024 mee aan een show van de dochtersgroep van stier Stelllando. Drie generaties keken toe en “zagen dat het goed was”:


Drie generaties Terpstra kijken toe. V.l.n.r. Robert, Evert en Bert Terpstra (foto blad Veeteelt)

In 2018 werd de boerderij voorzien van een windmolen, die iedere maand rond de 2100 kWatt oplevert. Daarmee wordt dan een deel van de boerderij voorzien van stroom via de wind. Ook op ander gebied is de Ritsemaheerd actief op energiegebied. Zo wordt er aan warmteterugwinning gedaan in de nieuwe melkstal. Het stroomverbruik van de koeling van de melk wordt teruggebracht door gebruik te maken van de warmte van de melk (36 graden). Hiermee is het stroom- en gasverbruik met 1/3 gedaald. Stap voor stap wil Oldijk 4 toe naar zo veel mogelijk energie neutraal, bijvoorbeeld door inzetten van zonnepanelen.

Op dit moment (anno 2018) heeft Oldijk 4 tussen de 170 en 180 stuks vee en 75 hectare land. Er worden nog een paar foto’s aan de laatste episode toegevoegd, maar daar moet ik eerst toestemming voor hebben van de “rechthebbenden” van de betreffende foto’s.