Historie van de Oldijk - Ezinge

Oldijk nummer 3

Voorwoord

Rond 1901/1902 liet Pieter Hiemstra van Oldijk 6 een arbeidershuisje bouwen, het huidige Oldijk 3. Waarschijnlijk is het huis eerst officieus gebruikt voor bijvoorbeeld de eerste dienstknecht van Pieter Hiemstra.
Het kreeg na de bouw ervan huisnummer “20A”, voordat alle huisnummers erna opschoven en Oldijk 3 uiteindelijk nummer 21 kreeg (in die tijd hadden de huizen een uniek nummer, oplopend van 1 tot rond de 200. Pas in 1943 werd aan ieder huis een straatnummer toegekend).
De eerste officiële bewoner, die in de gemeentelijke archieven voorkomt is Tiddens Hummel met zijn gezin eind 1905 (zie episode “Eind 1905 – maart 1912 Tiddens Hummel en Marchien Hummel”).

Als Oldijk 3 daadwerkelijk is gebouwd in 1901/1902 kan het zijn dat Pieter Hiemstra de eerste bewoners niet heeft aangemeld bij de gemeente. Oldijk 6 had steeds 2 of 3 knechten, waaronder een “eerste” knecht, die daar dan eerst in woonde waarschijnlijk.
Kandidaat voor de allereerste periode is dan zeker Lodewijk Meijer, die in 1902 naar Ezinge kwam en rond die tijd dienstknecht was van Oldijk 6. Vooral ook, omdat later diens zoon Lebertus ook op Oldijk 3 ging wonen (zie episode “April 1933 – 29 april 1940 Lebertus Meijer en Jantje Scholte”). Dus met een zekere aanname beschrijf ik Lodewijk Meijer als eerste officieuze bewoner van Oldijk 3.

De bewoning

Eerste periode