Historie van de Oldijk - Ezinge

19 dec 1957 – 18 april 1962 Jantinus Kladder en Cornelia Hazenberg

Het laatste gezin, dat in het inmiddels onbewoonbaar verklaarde huis Oldijk 3 woonde was het gezin Kladder. Nadat Oldijk 3 een paar maanden had leeggestaan door het vertrek van Jelle Stel en zijn vrouw kwam het gezin Kladder op 19 december 1957 vanaf Winsum aan op Oldijk 3.

Jantinus Kladder was geboren op 8 januari 1915 in Westernieland, zoon van dagloner Pieter Kladder en Hilje Wijma.
Cornelia Hazenberg was geboren op 18 juli 1920 te Groningen, dochter van Annigje Hazenberg, vader onbekend.
Cornelia haar moeder, Annigje Hazenberg was 19 jaar toen ze Cornelia baarde. Ze is later getrouwd met Wopke Hoekstra.
Cornelia was als baby geadopteerd door het echtpaar Willem van der Velde en Janna van der Velde toen ze nog maar een baby was.
Jantinus en Cornelia trouwden op 15 mei 1943 in Leek. Ze kenden elkaar mogelijk van de Tolberter Petten, waar Jantinus aan het werk was (turf steken).
Het stel vestigde zich in Tolbert, waar hun eerste kind werd geboren:

Na de oorlog vestigden ze zich in Westernieland, waar hun tweede kind werd geboren:

Op 12 mei 1953 kwam de familie Kladder aan op Oldijk 9 (westkant van Oldijk 7). Dat was vrijwel tegelijk met Germ Ipema, die vanaf Zuiderweg 9 met zijn gezin de andere helft van oostzijde van Oldijk 7 betrok.
Op Oldijk 7 kregen ze de laatste twee kinderen:

Daar bleven ze wonen tot 10 mei 1957, waarop ze vertrokken naar Winsum. Lang duurde hun verblijf in Winsum niet, een paar maanden later keerden ze terug op de Oldijk toen Jantinus arbeider werd bij boer Terpstra op Oldijk 6 en betrokken op 19 december 1957 Oldijk 3.
“Oma” van der Velde reisde met het gezin mee en trok bij ze in.


Willy Kladder,Jannie kladder en Anneke Slopsema begin 1962 in de huiskamer van Oldijk 3 (coll. fam. Kladder)

De ouders sliepen onder de trap, in de keuken was een gordijn opgehangen waar ook een bed achter stond en Janny sliep ook een tijdje bij oma in bed. Er was een ladder naar zolder.


Willy Kladder,Hilda Kladder,Piet Kladder en hondje Lady in 1960 in de tuin van Oldijk 3 (coll. fam. Kladder)

Toen de vrouw van Kornelus Willem Wierenga van Oldijk 12 in 1957 was overleden (zie Oldijk 12) is Cornelia daar een poosje werkvrouw geweest om hem te helpen in de huishouding.
Hilda vertelde dat ze als meisje een beetje verliefd was op de vrijgezelle Jaap Folkerts van Oldijk 5. Ze speelde vaak op Oldijk 6 met de kinderen van Terpstra, maar kwam ook bij andere gezinnen over de vloer, zoals op Zuiderweg 1 bij de familie Bijzitter en op Torenstraat 7 bij bakker Poort en zijn gezin.


De drie zussen aan de zijkant van Oldijk 3 rond 1963. V.l.n.r. Willy, Janny en Hilda (coll. fam. Kladder)


Evert Harm Terpstra melkt de koeien op het land (coll. fam. Kladder)

Op 18 april 1962 verhuisde het gezin naar Garnwerd en namen hun intrek in Burgemeester Brouwersstraat 32. “Oma” Janna van der Velde reisde ook nu weer mee. Pieter Kladder, de opa van Hilda, stond op een gegeven moment in Garnwerd opeens vanuit Bergen op Zoom met zijn koffertje voor de deur. “Wat wil jij nou”, had zijn zoon Jantinus gezegd. “Ik blijf hier”, zij opa toen en bleef, van 29 april 1969 tot zijn overlijden op 19 augustus 1969. Zoon Pieter Kladder ging op 9 juni 1969 als “studerend” werken bij boer Jaap Folkerts op Oldijk 5.


Jantinus en Cornelia 25 jaar getrouwd (coll. fam. Kladder)

In Garnwerd vierden Jantinus en Cornelia daarna hun 30 jarig huwelijksfeest:


Nieuwsblad van het Noorden 14 mei 1973 (Delpher)

Nadat ook Janna van der Velde was overleden verhuisden Jantinus en Cornelia op 11 mei 1976 naar Leens, waar ze een huis hadden gekocht. Jantinus is daar overleden op 2 augustus 1999.
Cornelia verhuisde daarna in juni 2012 naar het verzorgingstehuis ’t Olle Heem in Kloosterburen waar ze op 24 maart 2013 overleed.

Met dank aan Hilda Martini-Kladder


Hilda Kladder en Germ Martini in de tuin van hun huis in Leens (2022)

Volgende periode