Historie van de Oldijk - Ezinge

Aug 1983 – 1 juni 2022 Aart van Galen en Ria Bos

Aart Petrus Gerardus is in 1949 in Rhenen geboren, zoon van Daniël van Galen en Gerritje Weerdhof. De voornaam “Petrus” dankt Aart aan het feit, dat de familie oorspronkelijk van Rooms Katholieke huize was.
Maria Adriana Bos is in 1958 in Veenendaal geboren, dochter van Adriaan Marinus Bos en Teuntje Schinkel.
Aart groeide op in het Stichtse (Utrechtse) gedeelte van Veenendaal en Ria in het Gelderse gedeelte. Deze twee helften van het dorp gingen vrijwel niet met elkaar om, er was een grote “afstand” tussen beide gedeelten. Toch vonden ze elkaar; een zus van Aart was getrouwd met een neef van Ria en zo ontstond na een verjaardagsfeestje, waar ze beiden waren, hun relatie.
Vanwege een fusie van zijn werkgever (Aart was assistent accountant) moest Aart gaan werken in Meppel. Hierdoor verhuisden ze naar Hollandscheveld, waar Aart en Ria in 1980 trouwden (in Hoogeveen). Een jaar later werd kun eerste kind geboren, Tina.
In Hollandscheveld hielden ze nogal wat dieren, zoals kippen, schapen, konijnen en een ezeltje. Ze hadden dan ook de ruimte, zo’n 0,75ha! In 1983 moest Aart al weer van werkplek veranderen, want zijn kantoor in Meppel werd verkocht. Hij zette zijn loopbaan voort bij Hoogakker Vastgoed in de stad Groningen.
Om dichter bij zijn werk te wonen zochten ze een huis in de nabijheid van de stad en vielen op slag voor Oldijk 3, dat te koop stond. Wat ze aan het plekje zo trok was de vrijheid en het buiten wonen. Daarnaast wilden ze graag dat Tina “buiten” opgroeide en hun dieren meenemen. Op 1 augustus 1983 betrokken ze Oldijk 3, wat ze eerst nog huurden, maar waarvan ze in 1984 de trotse eigenaren werden.

De vorige eigenaar, Leo de Vos, huurde nog een stuk land erbij van Klaas Terpstra, die op Oldijk 6 boerde. Voorwaarde was, dat Klaas de “eerste snee” mocht hebben (het eerste gemaaide gras van het seizoen). Op het plaatje hieronder is aangegeven wat toen bij Oldijk 3 hoorde:


Aart en Ria konden dit onder zelfde condities van Klaas huren.

Toen Klaas zijn boerderij Oldijk 6 verkocht werd Jan van Nuland van de Barnwerderweg eigenaar, maar die emigreerde zonder dat ze het wisten. Een nieuwe eigenaar werd Van Dijk uit Zuurdijk, die er wel jongvee liet lopen. Uiteindelijk was de laatste veehouder van de boerderij aan de Barnwerderweg (de “Roode Schuur”), Freek Bisschop, bereid om de helft van het stukje land aan Aart en Ria te verkopen (zie plaatje rode stippellijn).
Toen ze het stukje land kochten moesten ze eerst wachten tot een gasbedrijf een gasleiding had omgelegd, die daar doorheen liep.

En zo werkte Aart in de stad en Ria verzorgde thuis Tina, het huis en de dieren en was inmiddels zwanger van Gerda, die in 1984 werd geboren.


1985


1985

Oldijk 3 als bezoekadres van notabelen
Aart was de eerste voorzitter van Dorpsbelangen Ezinge. Hij was door de toenmalige burgemeester Aukes benaderd vanwege de gemeentelijke herindeling (gemeente Ezinge ging toen op in de nieuwe gemeente Winsum). Aukes was bang, dat omdat Ezinge aan de verre buitenkant van de nieuwe gemeente Winsum lag niet voldoende “aandacht” zou krijgen en wilde een vuist kunnen maken naar Winsum. Dat wilde hij bereiken door een belangenvereniging op te richten, “Dorpsbelangen Ezinge”.
Aart wilde dat wel op voorwaarde dat daar dan een representatieve vertegenwoordiging in zou komen van alle geledingen van Ezinge. Zo werd in 1989 Dorpsbelangen opgericht. Andere leden waren Wolter Broekhuizen van Oldijk 12, Henk Aukes zelf, Henk Zuidhof en Jo Bultje. Er werd steeds vergaderd op Oldijk 3.
Vanwege zijn functie als voorzitter van Dorpsbelangen ontving hij thuis regelmatig indrukwekkend bezoek: een staatssecretaris, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gedeputeerden enz.
Dorpsbelangen haalde ook wel bij Statenverkiezingen kandidaten naar Ezinge om daar met inwoners in gesprek te gaan. Notulen (besluiten) van de vergaderingen van Provinciale Staten werden doorgespit om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Dorpsbelangen heeft in die eerste jaren veel gerealiseerd, zoals de parkeerplaats bij de kerk op de wierde, “dorpen in het groen”, vangrails langs het Oldehoofsche kanaal enz. Aart wilde die vangrails laten doortrekken naar Saaksum, maar dat is niet gelukt.


1995

Wijzigingen Oldijk 3
Aart en Ria hebben aan het huis weinig veranderd, alleen op de “hooi”-zolder een kamertje met dakkapel gemaakt en al eerder kozijnen vervangen en dubbele beglazing aangebracht. Dat het een hooizolder was geweest vertelden twee oude mannen, die ieder jaar in een Mercedes langsreden. Ze hadden als kind op Oldijk 3 gewoond. Als Ria dan in de tuin bezig was stopten ze altijd voor een praatje. Ze kwamen uit Drenthe en gingen dan in Aduarderzijl in de Zijlsterhoeve een neutje halen. Volgens Ria hebben er gezinnen met wel 12 kinderen in Oldijk 3 gewoond!

De zware klei waarop Oldijk 3 staat
Een eerdere bewoner van Oldijk 3, die later in de Tuinstraat woonde, kwam wel langs, wllde dan graag ook achter het huis kijken en vertelde dat het vroeger bijna allemaal landbouwgrond was. Ze konden niet rondkomen, zodat hij door de weeks in de mijnen in Limburg ging werken om geld te verdienen.
Ze hebben eigen groenten verbouwd maar dat was geen succes. Oude stalmest van Folkerts, maar met de zware zeeklei was weinig te beginnen.
Aart en Ria hebben wel gezien, dat er een keer drie trekkers aan elkaar nodig waren om een stuk land van de buurman (Oldijk 5) te ploegen, zo zwaar was de grond!
Aart en Ria vonden regelmatig fietsonderdelen in de grond, die afkomstig bleken te zijn van Klaas Veenstra, die eerder Oldijk 3 als weekendhuisje had.


2005

Oldijk 3 als hulppost voor fietsers en ander verkeer
Oldijk 3 was ook een dankbare plek voor fietsers. Ze pauzeerden dan wel onder de mooie kastanjeboom of werden door Ria geholpen met bandenplakken als ze “lek” hadden gereden. Dat was leuk, al moest Ria de pauzeerders wel eens ernstig toespreken over de rommel, die ze achter wilden laten.
Zo schuilden er eens fietsers met onweer onder de kastanje. Die heeft Ria snel binnengehaald en op een kopje koffie getrakteerd, want dat is natuurlijk gevaarlijk!
Maar niet alleen fietsers kregen een warm onthaal. Er was ook een keer een vrachtwagen, die in de berm kwam vast te zitten. De chauffeur zat te verkleumen achter het stuur in afwachting van hulp. Die heeft Ria toen ook naar binnen gehaald, waar hij bij de warme houtkachel een lekker bakje koffie kreeg en een boterham.
Ook de chauffeur van een vrachtwagen, die dixie’s vervoerde raakte in de berm verzeild en werd gastvrij door ze opgevangen tot zijn auto door Evert Terpstra weer was vlot getrokken.

Einde van bijna 40 jaar bewoning van Oldijk 3 door Aart en Ria
De jongste dochter van Aart en Ria, Gerda, woont in Mook, het op een na noordelijkste plaatsje van Limburg. Om dichter bij hun dochter en de beide kleinkinderen te zijn besloten Aart en Ria het Groningse platteland te verruilen voor het Noord Limburgse landschap.
Op 2 juni 2022 lieten ze met de nodige weemoed Oldijk 3 achter zich, waar ze al die jaren met veel plezier hebben gewoond.

En zo stond Oldijk 3 even leeg tot de volgende bewoners er in gingen klussen:

Volgende periode