Historie van de Oldijk - Ezinge

April 1933 – 29 april 1940 Lebertus Meijer en Jantje Scholte

Lebertus Meijer is geboren op 19 augustus 1908 waarschijnlijk in het Armenhuis, Torenstraat 24-30. Zijn ouders waren Lodewijk Meijer en Cornelia van Dijk.
Lebertus trouwde op 21 november 1931 in Grijpskerk met Jantje Scholte uit Gaarkeuken, dochter van arbeider Gerrit Scholte en Trijntje Kort. Op moment van trouwen was Lebertus vrachtrijder.
Na hun huwelijk betrokken ze Tuinstraat 6, dat toen dubbel werd bewoond, waarna ze verschenen op Wierdeweg 7, ook indertijd een dubbele woning.


Begraafplaats Saaksum

Daar werd hun eerste kind geboren:

Daarna verhuisden ze naar Oldijk 3, waar ook twee kinderen werd geboren:

Tity vertelde, dat haar broertje Lodewijk en zij een keer boos waren op de gebroeders Folkerts (Oldijk 5), waarom wist ze niet meer. Maar wel, dat ze met zijn tweetjes de akker van Folkerts waren opgegaan en uit boosheid koolzaad hadden platgetrapt. Folkerts kwam bij hun ouders verhaal halen en zij moesten toen van hun vader als straf een tijd voor het huis gaan staan en tegen iedereen die langs kwam zeggen wat ze gedaan hadden… Tity speelde regelmatig met de kinderen van Terpstra op Oldijk 6, o.a. met Piet (Pieter Mame Terpstra, red.).


Het gezin Meijer achter Oldijk 3 vermoedelijk zomer 1935. V.l.n.r. Trijntje (Tity), moeder Jantje, vader Lebertus en Lodewijk (coll. fam. Meijer)

Tity vertelde dat toen haar vader in 1939 werd gemobiliseerd hij met de bus aankwam op de Barnwerderweg en dan via een pad dat vanaf het (anno 2022 verkrotte) huisje Barnwerderweg 5 door het land naar huis liep. Dat paadje kwam uit bij Oldijk 5.
ansicht, die Lebertus in februari 1940 stuurde vanuit zijn kazerne in Haarlem (coll. fam. Meijer). NB Geert Homan woonde met zijn gezin op Torenstraat 6, waar hij een winkeltje had. De oudste kinderen van Lebertus, Lodewijk en Tity, gingen daar in de middagpauze van hun (openbare) school heen.

Op 29 april 1940 verhuisden ze naar Torenstraat 31 en een dag later naar Torenstraat 33 achterin (afgebroken). Daar werden de laatste twee kinderen geboren:

Vader Lebertus was toen gaan werken bij boer Dijkstra op Oldijk 2. Dochtertje Tity haalde daar iedere dag lopend melk op voor het gezin.
Op 2 mei 1949 betrokken ze Slagtersrijge 5, waar ze tot 17 maart 1976 bleven wonen. Daar vierden ze hun 40 jarige huwelijk.


Nieuwsblad van het Noorden 16 november 1971 (Delpher)

Het laatst (mij bekende) adres van Lebertus Meijer is Van Giffenstraat 22, waar Jantje Scholte op 17 december 1982 overleed, ze werd 72 jaar.
Lebertus Meijer overleed op 31 maart 1990 in Ezinge.


(coll. fam. Meijer).

(coll. fam. Meijer).

Volgende periode