Historie van de Oldijk - Ezinge

Van voor 1553 - onbekend Wibbe Cornelys

Van deze episode is niets anders terug te vinden dan wat in het voorwoord hierover is geschreven.

Volgende periode