Historie van de Oldijk - Ezinge

Van voor 1636 – tot voor 1651 Jacob Thomas

Jacob Thomas verschijnt voor het eerst in een vermelding van 14 mei 1636, waarin Beerte Gruis, de weduwe van Feico tho Nansum een claim legt op een deel van de koopsom van Oldijk 12.

HJK 867, Fol. 139v, Saturni den 14 Maij 1636
Arresten onverdediget
vr Beerte Gruis wed toe Nansum C Jacob Thomas tho Esinge op Suttema, op 158 dal van Johan Hermans coopschat

Wellicht huisde deze weduwe op de boerderij de Bouwert, die achter het museum op een wierde lag. Haar man had daar in ieder geval een redgerrecht op liggen. Het is zeer wel mogelijk, dat deze boerderij de Bouwert gesplitst is in twee boerderijen, Nieuwestreek 1 en de boerderij die op de plaats van het museum heeft gestaan en verplaatst werd naar Van Swinderenweg 24.

Op 15 januari 1625 overleed ene Thomas Jacobs in Feerwerd, wellicht de vader van Jacob Thomas. Hij was getrouwd met Anna, die op 28 februari 1640 in Feerwerd overleed.

Jacob Thomas is in de jaren 1640 en 1641 als meier van Oldijk 12 vermeld op de betreffende zijlschotoverzichten met 36 grazen.

Wanneer Jacob Thomas is overleden is niet terug te vinden. Helaas is daarna op dit moment lange tijd niet te vinden hoe het vervolg is van de meiers op Oldijk 12.

Volgende periode