Historie van de Oldijk - Ezinge

Eind 1631 - tot voor 1636 Claes Jansen

Uit een vermelding in de vorige episode blijkt, dat Claes Jansen Oldijk 12 rond 1631 kocht van Claes Harrijts, althans als we er van uit gaan dat Claes Harrijts niet eigenerfd was en daar zijn geen aanwijzingen voor. Het zou kunnen zijn dat deze Claes Jansen de opa was van Claes Harrijts.

Lang bleef Claes Jansen niet op Oldijk 12; vier jaar later verschijnt een vermelding, waaruit blijkt dat dan Jacob Thomas op de boerderij huist.

Op het zijlschotoverzicht van rond 1640 werd Jacob Thomas vermeld met 36 grazen, waarbij tussen haakjes stond “was Claes Harrits”. Tussen 1631 en 1640 zijn geen zijlschotoverzichten bewaard gebleven of niet gemaakt. Waarschijnlijk is Claes Jansen daar dan niet op vermeld geweest, want in 1631 komt Claes Harrijts voor op het overzicht met 36 grazen.

Volgende periode