Historie van de Oldijk - Ezinge

16 april 1901 – 1 mei 1919 Jouke Jacobs Bosma en Elisabeth Oosterhoff

Eigenaren van Oldijk 12 zijn in deze periode de erven Jan Tonnis Wierenga.

Jouke Jacobs Bosma trouwde op 9 mei 1900 in Grijpskerk met Elisabeth Sikkes Oosterhoff.
Jouke was geboren op 24 januari 1869 te Suameer, zoon van landbouwer Jacob Johannes Bosma en Minke Annes Sietzema.
Elisabeth Sikkes Oosterhoff was geboren op 4 maart 1868 te Leegkerk, dochter van Sikke Oosterhoff en Zwaantje Hamming. Haar vader was op moment van trouwen al overleden. Haar moeder was nog lanbouwersche te Aduard.

Diverse familie relaties
In dit gedeelte van de Oldijk (en ook Zuiderweg) lopen nogal wat familielijnen door elkaar.
De grootouders van Elisabeth Oosterhoff van vaderzijde, de ouders van Sikke Oosterhoff, zijn Pieter Berends Oosterhoff en Elizabeth Tonnis Wieringa.
Grootmoeder Elizabeth Tonnis Wierenga is weer een dochter van Tonnis Bartelds Wieringa en Saakje Watzer Noord.
En dat zijn ook de ouders van Jan Tonnes Wierenga, haar oud oom, die Oldijk 12 in 1873 kocht van de erven Kooij. Pieter Berends Oosterhoff, de grootvader van Elisabeth Oosterhoff was naast de vader van haar vader Sikke Oosterhoff, ook de vader van Pieter Oosterhoff. Haar oom Pieter Oosterhoff was de vader van haar achterneef Albert Oosterhoff, die later op Oldijk 8 woont.

Elisabeth Oosterhoff had een broer Tonnis Oosterhoff.
Tonnis Oosterhoff trouwde met Grietje Leutscher en zij kregen een zoon Sikke Pieter Oosterhoff, die op Zuiderweg 5 boerde.
Deze Sikke Pieter Oosterhoff is de vader van Jannes Oosterhoff van huidig (anno 2021) Zuiderweg 5.

Na hun huwelijk gingen ze naar Allersmaweg 60 (anno 2021 mts Broekhuijse), waar ze een jaar bleven wonen. Daarna zouden ze gaan verhuizen ze naar Oldijk 12.
Voordat hij Allersma verliet wilde Jouke eerst nog wat vee kwijt, zoals blijkt uit de volgende advertentie. De eerste verkoop had plaats op Allersmaweg 60, de tweede verkoop stond gepland “in het gemeentehuis te Ezinge” oftewel Torenstraat 10 (anno 2021 bakkerij Leistra):


Nieuwsblad vh Noorden 7 maart 1901

Op 16 april 1901 vertrokken ze naar Oldijk 12 waar hun kinderen werden geboren:


Nieuwsblad vh Noorden 14 februari 1906 (Delpher)

Jacob Bosma trouwde op 9 mei 1930 met Kornelia Rozema uit Aduard, ze kregen in Aduard 7 kinderen. Jacob overleed op 14 maart 1975.


collectie van de familie Ritzema

Minke Bosma trouwde op 9 mei 1928 met veehouder Jan Renkema uit Aduard. Ze kregen 5 kinderen. Minke overleed op 12 februari 1966.


collectie van de familie Ritzema

Zwaantje Bosma trouwde op 29 september 1932 met Evert Hoeksema (assistent) uit Eindhoven. Ook dit stel kreeg 5 kinderen. Ze emigreerden naar Engeland


collectie van de familie Ritzema

Anje Bosma bleef ongehuwd en overleed in 1999


collectie van de familie Ritzema

NvhN van 15 juli 1999

Trijntje Bosma trouwde op 22 april 1948 met buurjongen Klaas Ritzema van Oldijk 10 en zijn de ouders van de huidige bewoner van Oldijk 10 anno 2021, Jouke Ritzema. Zie "Oldijk 10 Klaas Ritzema en Trijntje Bosma / Arie Ritzema en Dien Hamming". N.B. De bovenstaande fotootjes zijn van de collectie van de familie Ritzema


collectie van de familie Ritzema

het gezin Bosma omstreeks 1917 (coll. fam .Ritzema)

de zussen Bosma omstreeks 1928 (coll. fam. Ritzema)

Ik kom bij de advertenties van Jouke Jacobs Bosma veel advertenties tegen over varkens en biggen. Kennelijk had hij daar een aardig handeltje in. Daarnaast ook wat andere advertenties. Hieronder een greep uit die collectie:


NvhN 5 april 1902 (Delpher)

NvhN 12 juni 1902 (Delpher)

NvhN van 26 juli 1920 (Delpher)

NvhN van 17 augustus 1902 (Delpher)

NvhN 26 februari 1903 (Delpher)

NvhN 8 januari 1904 (Delpher)

NvhN van 22 februari 1906 (Delpher)

NvhN van 31 oktober 1906 (Delpher)

NvhN van 4 april 1907 (Delpher)

NvhN van 2 mei 1907 (Delpher)

NvhN van 2 oktober 1907 (Delpher)

NvhN van 20 juni 1907 (Delpher)

NvhN van 17 oktober 1907 (Delpher)

NvhN van 27 juni 1907 (Delpher)

Op 12 september 1909 overleed de vader van Jouke Jacobs Bosma, Jacob Johannes Bosma in Aduard.


Leeuwarder Courant 16 september 1909 (Delpher)

NvhN van 1 oktober 1909 (Delpher)

NvhN van 4 juni 1908 (Delpher)

In 1908 blijkt dat Geerard Wierenga, een broer van Egbert Wierenga (zie episode Egbert Wierenga en Korneliske Franssens) eigenaar is geworden van Oldijk 12, mogelijk omdat zijn broer Egbert was overleden. Het zou ook kunnen zijn dat ze samen eigenaar waren geweest.
In dat jaar laat hij inschrijvingen doen om de boerderij af te breken en op nieuw op te bouwen. Het had niet veel gescheeld of de boerderij was niet op dezelfde plek maar naast het Krimpke (Zuiderweg 7-9) gebouwd. Uiteindelijk gaf de kwaliteit van de grond daar ter plekke de doorslag om hem toch weer op de plek van huidig Oldijk 12 op te bouwen.

De laagste aanbieder, aannemer G. Lietmeijer uit Uithuizen, kreeg de klus:


NvhN van 2 februari 1908 (Delpher)


NvhN van 26 februari 1908(Delpher)

Nog een paar advertenties:


NvhN van 13 oktober 1910 (Delpher)

NvhN van 14 juni 1911 (Delpher)

NvhN van 28 juni 1911 (Delpher)

NvhN van 18 september 1912 (Delpher)

NvhN van 14 jhjni 1913 (Delpher)

NvhN van 30 juni 1913 (Delpher)

NvhN van 19 februari 1914 (Delpher)

NvhN van 27 augustus 1913 (Delpher)

NvhN van 10 augustus 1915 (Delpher)

NvhN van 9 oktober 1918 (Delpher)

Op 18 oktober 1918 kocht Jouke Bosma een boerderij in Fransum, die ruim 32,5ha was, een stuk groter dan Oldijk 12.


NvhN 18 oktober 1918 (Delpher)

Daarna verliet het gezin Bosma Oldijk 12 en betrok deze boerderij in Fransum.


De boerderij te Fransum (coll. fam. Ritzema)

In Fransum moesten de zussen ook schapen melken (coll. fam. Ritzema)

Onderstaand verhaal is niet van Oldijk 12 maar het geeft wel een leuk beeld van hoe de Bosma zussen zich in die tijd vermaakten op een boerderij, in dit geval hun boerderij op Fransum. Het verhaal werd opgetekend door Trijntje Bosma:


(coll. fam. Ritzema)

(coll. fam. Ritzema)

Jouke Jacobs Bosma en Elisabeth Oosterhoff (coll. fam. Ritzema)

Jouke Bosma overleed op 3 december 1925 in Groningen, 56 jaar oud.
Elisabeth Oosterhoff werd 90 jaar, zij overleed op 30 juni 1958 in Aduard.
Ze werden begraven op het kerkhof van het kerkje van Fransum.Volgende periode