Historie van de Oldijk - Ezinge

6 december 1979 – eind 1987 Johan A. Rosenbaum en Johanna (Jo) Bultje

Dit is de eerste episode van Oldijk 12 als woonboerderij, de bedrijfsvoering als boerderij eindigde er met het vertrek van de familie Broekhuizen.

Johan was geboren op 30 maart 1929 en Jo op 26 december 1930.

Jo Bultje woonde al eerder in Ezinge, namelijk van september 1973 tot december 1976 op het adres Wierdeweg 13. Toen zij Johan leerde kennen is zij naar Groningen verhuisd, om een paar jaar later met hem terug te keren in Ezinge. Ze waren op 3 februari 1977 getrouwd.
Zowel Jo als Johan werkten in de stad. Jo als leidinggevende bij de gezinszorg, Johan als vormingswerker bij centrum De Hoeksteen.

Ze kochten Oldijk 12 op 6 december 1979 van Pieter Wolters van Zuiderweg 4 en betrokken even later de boerderij. Zoon Wouter van Johan uit een eerder huwelijk was meeverhuisd. Wouter bleef niet lang want hij kreeg per 1 april 1980 een seizoenbaan als kelner op Schiermonnikoog. Sommige winters keerde hij ’s winters terug op de Oldijk.
Vanaf december 1983 heeft Wouter nog een poosje gewoond op Wierdeweg 13 met Johanna Koster uit Damwoude.

Pieter Wolters hield het land van de boerderij, want daarom had hij de boerderij gekocht (zie ook vorige episode); wel bleef nog zo’n 2 hectare land aan Oldijk 12 verbonden.
Johan en Jo grapten vaak, dat ze aan de Oldijk meer oppervlakte aan sloten hadden dan in de stad in totaal. Het gezin vond als stadjers vooral de deel behoorlijk indrukwekkend.

Johan en Jo hielden wat schapen en kippen, maar er waren ook altijd nog andere dieren op de boerderij. Ooit hadden ze 10 stiertjes, dan weer een zeug en ook ganzen, die echter niet lang bleven (zie onderstaande foto):


De ganzen van Johan en Jo (coll. fam. ?)

Jo Bultje voor de boerderij in 1985 (foto Streekhistorische vereniging Ezinge)

Jo was een actieve dorpsgenoot en vervulde daarbinnen vele functies, zoals lid van de Streekhistorische vereniging “Middagherland”, Dorpsbelangen Ezinge, redactielid van De Middagster en vrijwilligster bij het museum Wierdenland.

Johan Rosenbaum overleed na een ernstige ziekte op 13 juni 1987:


Nieuwsblad vh Noorden van 17 juni 1987 (Delpher)

Jo bleef alleen achter op de boerderij, maar dat duurde niet lang. Eind 1987 ruilde ze van woning met Riemer en Yvonne Renkema, die op Tuinstraat 4 woonden.
Zo betrok Jo de woning van Riemer en Yvonne en de laatste twee Oldijk 12.

Jo had het wel over Oldijk 7, dat het een arbeiderswoning was geweest, waar een knecht had gewoond die ook eigen dieren had. Zij wist niet bij wie die knecht dan werkte vroeger. Ook een aardige anekdote van haar was dat de "kuil" nog steeds in de weg van de Oldijk zat (tussen Oldijk 5a en 10, red.). Die zou volgens haar zijn ontstaan door een doorbraak tijdens de Elisabethvloed.

Op 2 november 1992 kwam een abrupt einde aan het leven van Jo Bultje, toen ze samen met twee andere Ezingers bij Feerwerd met haar auto in het Oldehoofsche kanaal terecht kwam en verdronk. Een ongeluk, dat verbijstering veroorzaakte in het hele dorp (ik kan me dat nog goed herinneren en onze kinderen ook, die toen op de basisschool zaten, red.)


Nieuwsblad vh Noorden van 3 novmeber 1992 (Delpher)

Nieuwsblad vh Noorden van 7 novmeber 1992 (Delpher)

Nieuwsblad vh Noorden van 5 november 1992 (Delpher)

(met dank aan Wouter Rosenbaum voor de informatie en foto’s)

Tot en met deze episode liep de bewonersadministratie van de gemeente Ezinge van Oldijk 12 als hieronder weergegeven:


Nieuwsblad vh Noorden van 5 november 1992 (Delpher)

Nieuwsblad vh Noorden van 5 november 1992 (Delpher)
Volgende periode