Historie van de Oldijk - Ezinge

Periode na 1860 leegstand en afbraak

In 1872 is het tracé van de Oldijk veranderd (zie kaart voorwoord). Wellicht is toen ook het huisje afgebroken. Er komen in ieder geval na 1860 geen bewoners meer voor.

Jouke Ritzema, geboren en getogen op Oldijk 10 en daar anno 2020 nog steeds wonend vertelde het volgende:
“Ik weet nog goed dat als ik daar aan het slootschonen was dan stuitte ik daar altijd op een oude boomstop. Daar heb ik mijn slootgraver wel eens op stukgetrokken. Mijn vader zei toen dat daar een winkeltje moet hebben gestaan met een grote boom ernaast. Ik kon me daar weinig bij voorstellen maar nu jij dat ook zo noemt is dat dus echt zo!
Tijdens een bezoek in Grijpskerk aan Arie Ritzema en zijn vrouw, die ook op Oldijk 10 hebben gewoond, lieten ze ons nog een potje met pijpenkopjes zien, die ze hadden gevonden op de plek, waar het huisje had gestaan.
Dat de vader van Jouke dacht dat het (ook) een winkeltje was kan blijken uit het feit, dat de laatste bewoners van Oldijk 8a, Tunnis Bos en Leena de Jonge “winkelier” en “kruidenierster” waren (zie periode “1857–1860 Tunnis Jans Bos en Leena de Jonge”).

Het is toch wel heel bijzonder, dat zo’n stukje gras, wat het nu is, zoveel historie bevat.


Oldijk 8a anno 2020, een grasland. Op de voorgrond de nog aanwezige dam van het pad, wat nu verdwenen is.


Oldijk 8a ingetekend op het huidige grasland. De dam op de foto hierboven bevindt zich aan het einde van het lichte streepje aan de zuidkant van de ingetekende Oldijk 8a, wat naar de Oldijk loopt.