Historie van de Oldijk - Ezinge

Medio 1826 tot 12 januari 1846 - Broer Tek(k)es Helmers (Helmus) en Jantje Hi(e)ndriks de Vries

De eerste bewoners van het nieuw gebouwde ’t Veloatje waren de familie Helmers en hun kinderen, afkomstig van Oldijk 1.
Voor de voorgeschiedenis van dit gezin van Broer Tekes Helmers wordt verwezen naar Oldijk 1 episode 1819 – eind 1826. Zoals daar vermeld betrok Broer Tekes Helmers met zijn nieuwe vrouw Jantje Hindriks de Vries medio 1826 het nieuwgebouwde ’t Veloatje.

Deze kinderen zullen waarschijnlijk meeverhuisd zijn:

Broer Tekes Helmers was een belangrijke dagloner van landbouwer Izebrands Klasens de Boer op de boerderij “Heino Boer” (Schoorsterweg 6). Vermoedelijk is hij in 1819 daarom ook op Oldijk 1 gaan wonen. Broer Tekes werd na het graven van het Oldehoofsche Kanaal en de aanleg van het verlaat (vallaat) op ’t Veloatje kastelein/tapper en wellicht daarnaast ook nog steeds boerenknecht van Izebrands Klasens de Boer.
De nieuwe echtgenote van Helmers, Jantje Hindriks de Vries had al twee keer een kind gebaard, beiden “in onechte gebooren”:

Met zijn tweede vrouw kreeg Broer Tekes Helmers op ’t Veloatje ook nog een drietal kinderen. Dit zijn de eerstgeborenen op ‘t Veloatje:


geboorteakte Tekke Broers

Op deze akte werd ’t Veloatje omschreven als: “hebbende geen nummer” (zie rode pijl). Omdat het huis nieuw was moest het van de gemeente nog officieel een huisnummer krijgen;

Het huisnummer van ’t Veloatje was op deze geboorteakte 22A, dus gevoegd tussen Oldijk 1 (nr. 22) en boerderij Heino Boer (nr. 23).
Het beroep van de vader werd hier omschreven als “Herbergier”; als getuigen traden op bakker Kornelis Hermannus ten Hoorn en dagloner Pieter Jacobs Stad, beiden uit Ezinge.
Aaltje (Broers) Helmers trouwde op 21 jarige leeftijd met de Oldehoofse timmerman Jan Jacobs Huizinga. Op deze trouwakte werd aangegeven, dat vaders naam ook wel als Helmus werd geschreven:
“…..minderjarige dochter van wijlen Broer Tekkes Helmers, wiens naam ook wel is opgegeven als Helmus, in leven herbergier…..”

Broer Tekes Helmers overleed op 12 januari 1846 op ’t Veloatje, zijn vrouw en hun overgebleven twee kinderen bleven achter.